ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδυτικές ευκαιρίες στους δεινοσαύρους

Τ ο χρηματιστήριο της Αθήνας, από την ημέρα της ανακοίνωσης της συγχώνευσης της Εθνικής με την Alpha, πριν από δέκα μέρες, έχει σημειώσει άνοδο 12%. Μια εντυπωσιακή άνοδος που πραγματοποιήθηκε μετά από μια μακρά περίοδο πτώσης και συρρίκνωσης του όγκου συναλλαγών.

Βέβαια, η άνοδος ευτυχώς δεν κάλυψε όλο το φάσμα των μετοχών και επικεντρώθηκε κυρίως σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ζούμε μια περίοδο που όλες οι εκτιμήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αναμένεται περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας. Η λέξη ύφεση είναι πάλι η αγαπημένη των αναλυτών.

Ετσι, είναι εύλογο, οι ευκαιρίες να αναζητούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις που μέσα από κινήσεις κορυφής επιδιώκουν να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους, παρά από νέα αστέρια που θα αναδειχθούν πραγματοποιώντας άλλο ένα επιχειρηματικό θαύμα.

Συνήθως σε περιόδους που όλοι περιμένουν ύφεση και πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, η διατήρηση μετρητών θεωρείται η καλύτερη επένδυση. Στην πραγματικότητα, όμως, η διατήρηση μετρητών δεν είναι επένδυση, είναι ασφάλεια. Δεν υπάρχει περίοδος πέντε ετών κατά τη διάρκεια της οποίας η διατήρηση ρευστότητας να έχει αποδώσει περισσότερο απ’ ό,τι ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει εκτός από μετρητά, κυρίως μετοχές και ομόλογα.

Από την άλλη πλευρά, είναι αλήθεια ότι πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται σε δύσκολη φάση, χρειάζονται προσαρμογές που δεν είναι εύκολες, ενώ πολλές από τις αισιόδοξες εκτιμήσεις του παρελθόντος αποδείχθηκαν υπερβολικές αν όχι λάθος. Αυτές όμως είναι κινήσεις και επιλογές που αφορούν τις επιχειρήσεις, έχουν επιπτώσεις στην κεφαλαιαγορά, αλλά δεν αφορούν την επενδυτική στρατηγική που πρέπει να ακολουθούν μικροί και μεγάλοι όσον αφορά τη διαχείριση των αποταμιεύσεών τους.

Η επένδυση δεν μπορεί να είναι αποδοτική, αν δεν περιλαμβάνει ρίσκο. Αρκεί το ρίσκο που αναλαμβάνει ο καθένας να είναι ελέγξιμο, ώστε να αντέξει στις όποιες αρνητικές εκπλήξεις.

Τα μετοχικά και μικτά αμοιβαία κεφάλαια βελτίωσαν την εικόνα τους από πλευράς αποδόσεων και ύψος ενεργητικού το μήνα Οκτώβριο. Τα κέρδη που προέκυψαν από την ανοδική πορεία των χρηματιστηριακών αγορών σε αρκετές περιπτώσεις ξεπέρασαν το 9% και 5% αντίστοιχα.