ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα

Τραγικά υποασφαλισμένος είναι ο Ελληνας, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των ασφαλιστικών συστημάτων στην Ελλάδα και στις χώρες του ΟΟΣΑ, με βάση την οποία η κεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας αντιστοιχεί μόλις στο 0,8% του ΑΕΠ έναντι 140% στις χώρες του ΟΟΣΑ. Η υστέρηση αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, σημαίνει για τον Ελληνα ότι από τη μέρα που συνταξιοδοτείται έχει διαθέσιμα στην άκρη χρήματα για μόλις 3 ημέρες έναντι του μέσου πολίτη των χωρών του ΟΟΣΑ, οι αποταμιεύσεις του οποίου –σε όρους κεφαλαιοποίησης του συστήματος– επαρκούν για περίπου 1,5 χρόνο.

Τη μεγάλη απόσταση που έχει να διανύσει η χώρα μας σε σχέση με την Ευρώπη αποδεικνύει και η χαμηλή δαπάνη για ασφαλιστικές καλύψεις, δηλαδή το μέσο κατά κεφαλήν ασφάλιστρο, που στη χώρα μας είναι μόλις 368 ευρώ έναντι 2.030 στην Ευρώπη.

Η ανάλυση που πραγματοποίησε το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για λογαριασμό της ΕΑΕΕ δείχνει ότι, ακόμα και σε όρους ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης, η ασφαλιστική αγορά στην Ευρώπη έχει κατά μέσον όρο 4πλάσιο μέγεθος συγκριτικά με την ελληνική αγορά, με το βασικότερο έλλειμμα να διαπιστώνεται στις ασφαλίσεις ζωής, που ο δείκτης κατά κεφαλήν ασφαλίστρων υπολείπεται κατά πέντε φορές, ενώ κατά τρεις φορές υπολείπεται ο αντίστοιχος δείκτης στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων.

Κατά την παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ με θέμα «Το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα», ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, προέτρεψε για ουσιαστικές παρεμβάσεις με τη μορφή κινήτρων προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χώρος για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης και να διευρυνθούν οι επιλογές αποταμίευσης. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ενωσης κ. Σαρρηγεωργίου, είναι «τα επόμενα χρόνια ο ασφαλιστικός κλάδος να αναπτύσσεται με ρυθμούς ταχύτερους του ΑΕΠ».

Παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα της μελέτης, ο υπεύθυνος κλαδικών μελετών του ΙΟΒΕ, Γιώργος Μανιάτης, σημείωσε ότι:

• Η άμεση και έμμεση συμβολή του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης εκτιμάται σε 2,4 δισ. ευρώ σε όρους ΑΕΠ το 2018 και αντιστοιχεί στο 1,3% του ΑΕΠ της χώρας το 2018.

• Μαζί με την προκαλούμενη επίδραση, η συνολική συμβολή  εκτιμάται σε 4,1 δισ. ευρώ ή 2,2% του ΑΕΠ το 2018, πέραν των αποζημιώσεων που παρέχει ο κλάδος στους ασφαλισμένους.