ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς μοιράζονται ελαφρύνσεις 1,2 δισ.

Πώς μοιράζονται ελαφρύνσεις 1,2 δισ.

Οι έχοντες εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα  είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι του φορολογικού νομοσχεδίου. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως μεγέθους καρπώνονται τη μερίδα του λέοντος από τα οφέλη των περίπου 1-1,2 δισ. ευρώ που «μοιράζονται» μέσω των διατάξεων. Κερδοφόρες ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ και ΙΚΕ θα είναι οι πρώτες που θα δουν όφελος ήδη από την επόμενο μήνα, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι το καλοκαίρι του 2021, αλλά θα κερδίσουν πάνω από 1.300 ευρώ έκαστος εφόσον τα κέρδη τους ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από την άλλη, θα «μοιραστούν» περίπου 280 εκατ. ευρώ όλοι μαζί και η θετική διαφορά που θα φανεί στον μισθό ή στη σύνταξή τους, θα κυμαίνεται από… ένα έως και 30 ευρώ τον μήνα. Μόνο τα στελέχη με τις αποδοχές των 7.500 ή και 10.000 ευρώ μηνιαίως μεικτά, θα δουν καθαρές αυξήσεις άνω των 50 ευρώ. Στις τάξεις των μισθωτών, περισσότερο κερδισμένοι είναι αυτοί που έχουν μισθούς της τάξεως των 900-1.000 ευρώ μεικτά –ο αριθμός τους είναι πολύ μεγάλος– αλλά και οι έχοντες τρία ή και περισσότερα παιδιά. Αντίθετα, οι έχοντες πολύ χαμηλούς μισθούς ή μεσαίους μισθούς της τάξεως των 1.700-2.500 μεικτά (ή περίπου 1.200 έως 1.600 ευρώ καθαρά) ουσιαστικά κερδίζουν ελάχιστα. Η «ακτινογραφία» του φορολογικού κατατάσσει στους πολύ κερδισμένους και τους μετόχους κερδοφόρων ανωνύμων εταιρειών, καθώς αποκτούν τη δυνατότητα να διανείμουν συσσωρευμένα κέρδη των προηγούμενων ετών με πολύ μικρή φορολογική επιβάρυνση της τάξεως του 5% που είναι και ο νέος συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων.

Μισθοί – συντάξεις

Η νέα κλίμακα και η αλλαγή στην έκπτωση φόρου –ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών– θα τροποποιήσει από 1/1/2020 την παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις. Μισθωτοί και συνταξιούχοι με μεικτές μηνιαίες αποδοχές κάτω των 800 ευρώ πρακτικά δεν θα διαπιστώσουν καμία διαφορά. Στα 1.000 ευρώ μεικτά θα υπάρξει μια αύξηση από 12,6 ευρώ τον μήνα για όσους δεν έχουν παιδιά μέχρι και 30 ευρώ για γονείς με τρία παιδιά, ενώ πολύ μικρές αλλαγές –της τάξεως του ενός ευρώ τον μήνα έως και 6 ευρώ– θα διαπιστώσουν οι έχοντες μεικτές αποδοχές από 1.700 ευρώ έως 2.500 ευρώ. Να σημειωθεί ότι ο μεικτός μισθός των 1.700 ευρώ σημαίνει σήμερα 1.235 ευρώ καθαρά, τα οποία από το νέο έτος θα γίνουν 1.236 ευρώ καθαρά. Στα πολύ υψηλά μισθολογικά κλιμάκια –στα οποία όμως κατατάσσεται πολύ μικρός αριθμός εργαζομένων– τα οφέλη είναι σημαντικά λόγω της μείωσης του ανώτατου συντελεστή από το 45% στο 44%. Ετσι, μεικτές αποδοχές των 10.000 ευρώ «βγάζουν» καθαρή αύξηση της τάξεως των 100 ευρώ μηνιαίως. Σε ποσοστιαία βάση, τα στελέχη θα πάρουν αύξηση περίπου 2%. Στις 10.000 ευρώ μεικτά, τα καθαρά μέχρι τώρα ήταν 4.875 ευρώ και από το νέο έτος θα γίνουν 4.979 ευρώ.

Φόρος επιτηδευματιών

Η ελάφρυνση θα είναι σημαντική για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, αλλά θα φανεί στα εκκαθαριστικά του 2021 καθώς η νέα φορολογική κλίμακα θα χρησιμοποιηθεί για τα εισοδήματα του 2020. Ακόμη και στις 5.000 ευρώ  καθαρού κέρδους, θα προκύψει όφελος 650 ευρώ, ενώ στις 7.000 ευρώ ο φόρος θα μειωθεί 910 ευρώ. Από τις 10.000 ευρώ και πάνω (καθαρού κέρδους) ο φόρος θα είναι μειωμένος κατά τουλάχιστον 1.300 ευρώ, ενώ όσο μεγαλύτερο είναι το δηλωθέν ποσό, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η μείωση της  επιβάρυνσης. Για παράδειγμα, στις 50.000 ευρώ καθαρού κέρδους, ο φόρος από τις 15.500 ευρώ, θα περιοριστεί στις 13.900 ευρώ, δηλαδή κατά 1.600 ευρώ. Στα ακόμη υψηλότερα εισοδήματα, το κέρδος μπορεί να φτάσει και στις 2.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Φόρος νομικών προσώπων

Το όφελος από τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% θα φανεί σε δύο «δόσεις». Η πρώτη θα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου και η δεύτερη με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του 2020, καθώς ο συντελεστής θα αφορά τα κέρδη του 2019. Μέχρι τον Δεκέμβριο, θα γίνει εκ νέου υπολογισμός της προκαταβολής φόρου που έχουν ήδη πληρώσει για το 2020 όλα τα κερδοφόρα νομικά πρόσωπα. Μόνο για τη φετινή χρονιά, θα χρησιμοποιηθεί συντελεστής 95% αντί για 100% και η διαφορά που θα προκύψει (δεδομένου ότι οι εταιρείες θα έχουν ήδη πληρώσει τις τέσσερις από τις πέντε δόσεις μέχρι να ψηφιστεί το φορολογικό νομοσχέδιο) το πιθανότερο είναι ότι θα συμψηφιστεί με τις φορολογικές υποχρεώσεις του Δεκεμβρίου (ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος ή ΦΠΑ). Η συνολική φορολογική επιβάρυνση για ένα κερδοφόρο νομικό πρόσωπο θα είναι μειωμένη κατά 34% αν ληφθεί υπόψη και ο μειωμένος συντελεστής του 5% για τη διανομή κερδών. Οι δικαιούχοι μερισμάτων συγκαταλέγονται στους μεγάλους κερδισμένους του φορολογικού, καθώς εκτός από την κατακόρυφη μείωση της επιβάρυνσης απαλλάσσονται και από την υποχρέωση πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών.