ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδυτικό πρόγραμμα 700 εκατ. από ΕΛΠΕ

 Το μεσοπρόθεσμο πλάνο στρατηγικής ανάπτυξης των ΕΛΠΕ που στοχεύει σε μια πρωταγωνιστική παρουσία, τα επόμενα χρόνια, του ομίλου στη διαδικασία μετασχηματισμού της ενεργειακής αγοράς, παρουσίασε την περασμένη Τετάρτη σε ξένους επενδυτές στο Λονδίνο ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Capital Markets Day Presentation. Ο σχεδιασμός των ΕΛΠΕ εστιάζεται σε τρεις στρατηγικούς άξονες:

1. Βελτίωση των κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, όπως για παράδειγμα ψηφιοποίηση και περαιτέρω βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση.

2. Ανάπτυξη των κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μέσω της αναβάθμισης των υφιστάμενων μονάδων, λειτουργίας νέων μονάδων υψηλής απόδοσης, αύξησης της παραγωγής των πετροχημικών και ανάπτυξη διεθνούς εμπορίας (Trading Platform).

3. Eπέκταση δραστηριοτήτων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο αρχικά τα 300 MW (φωτοβολταϊκά και αιολικά) και μακροπρόθεσμα τα 600 MW, καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.  Η εταιρεία, όπως είπε ο κ. Σιάμισιης, στοχεύει σε συγκρίσιμα EBITDA πλέον του 1 δισ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2020-2025, εξαιρώντας τη θετική για τον όμιλο επίδραση της εισαγωγής της νέας οδηγίας για τα ναυτιλιακά καύσιμα. Εντός των επόμενων πέντε ετών τα ΕΛΠΕ θα προχωρήσουν σε στοχευμένες επενδύσεις ύψους 700 εκατ. ευρώ, με στρατηγική επιδίωξη να συνεχισθεί η επέκταση των βασικών δραστηριοτήτων και να αναπτυχθούν νέες επιχειρηματικές δράσεις.  Σε ό,τι αφορά τη μερισματική πολιτική της «Ελληνικά Πετρέλαια», ο κ. Σιάμισιης ενημέρωσε τους ξένους επενδυτές ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επιστρέφει αξία στους μετόχους της. Ειδικότερα, τόνισε ότι σκοπεύει να διανείμει το 35%-50% των συγκρίσιμων καθαρών κερδών της με τη μορφή μερίσματος, που θα αποδίδονται πλέον σε δύο δόσεις ετησίως καθώς και ενδεχόμενη διανομή επιπλέον μερίσματος σε περιπτώσεις αυξημένες κερδοφορίας ή έκτακτων ταμειακών εισροών που μπορεί να προκύψουν για παράδειγμα από την πώληση συμμετοχών. Το 2018 τα ΕΛΠΕ απέδωσαν μέρισμα ύψους 229 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική μερισματική απόδοση τα τελευταία χρόνια έφτασε στο 150%. Τα συγκρίσιμα κέρδη  ΕΒΙTDA της εταιρείας το 2018 διαμορφώθηκαν σε 730 εκατ. ευρώ και οι ελεύθερες ταμειακές ροές σε 573 εκατ. ευρώ.