ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες πρωτοβουλίες για υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Νέες πρωτοβουλίες για υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Πρόσθετες πρωτοβουλίες προκειμένου να διευκολύνει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν το ιδιωτικό χρέος, δεσμεύθηκε ότι θα αναλάβει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, παραδεχόμενος ότι η διαδικασία για την προστασία της πρώτης κατοικίας «δεν προχωράει με τους ρυθμούς που επιθυμούμε, παρά τις μικρές βελτιώσεις».

Μιλώντας στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι «μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είχαν δοθεί από τις τράπεζες μόλις 66 προτάσεις ρύθμισης σε σύνολο 31.217 χρηστών που είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία προετοιμασίας της αίτησης» και, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στην κατάργηση και άλλων δικαιολογητικών, όπως το πιστοποιητικό γης και το έντυπο υπολογισμού της αξίας των κινητών περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη, ενώ ανοιχτό είναι και το θέμα της παράτασης.

Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στις διορθωτικές κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, στις οποίες περιλαμβάνονται:

• Η δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση και όσοι διαμένουν σε μισθωμένο ή παραχωρημένο ακίνητο εκτός της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία τους. Το μέτρο αφορά κυρίως όσους έχουν μετατεθεί εξαιτίας της εργασίας τους, όπως π.χ. αστυνομικοί, στρατιωτικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, τελωνειακοί, ιατροί, νοσηλευτές, δάσκαλοι, καθηγητές κ.ά.

• Η δυνατότητα προστασίας ολόκληρης της κατοικίας με αίτηση μόνο του ενός συνιδιοκτήτη, ακόμη και σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες. Το μέτρο διευκολύνει συγγενείς που κάποιο εμπλεκόμενο μέλος ζει στο εξωτερικό και αδυνατεί να ενταχθεί στην πλατφόρμα, θανόντες που οι κληρονόμοι τους δεν έχουν αποδεχθεί την κληρονομιά, διαζευγμένα ζευγάρια που δεν επικοινωνούν πλέον κ.λπ.

• Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε περιπτώσεις οφειλετών που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε διάσταση, ώστε να μη χρειάζεται η συνυπογραφή της αίτησης από το έτερο εν διαστάσει μέλος.

• Το δικαίωμα για κρατική επιδότηση όλων των συνιδιοκτητών που αιτούνται την προστασία της πρώτης κατοικίας.

• Η δυνατότητα να συμμετέχει εγγυητής μικρότερης ηλικίας σε περιπτώσεις ηλικιωμένων οφειλετών, που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να ωφεληθούν από τη ρύθμιση των δόσεων σε βάθος 25ετίας.

• Η δυνατότητα στους οφειλέτες που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από εταιρείες παροχής πιστώσεων ή που τα δάνειά τους αγοράστηκαν ή ανατέθηκαν σε εταιρείες απόκτησης ή/και διαχείρισης απαιτήσεων, να ρυθμίζουν επίσης τις οφειλές τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

• Η δυνατότητα ισχύος της προστασίας κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επανυποβολή της αίτησης. Το μέτρο διευκολύνει τους οφειλέτες που μπήκαν στην πλατφόρμα, αλλά καταχώρισαν εσφαλμένα στοιχεία λόγω αμέλειας

• Η δυνατότητα χρηματοδότησης από την τράπεζα της αμοιβής του δικηγόρου, εφόσον οι οφειλέτες επιθυμούν να αναθέσουν σε εξειδικευμένο δικηγόρο την ετοιμασία της αίτησής τους.