ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντική άνοδο κερδών και κύκλου εργασιών η Betanet

Ενισχυμένος σε ποσοστό 77,7% παρουσιάζεται σε ενοποιημένη βάση (συμπεριλαμβάνεται και η θυγατρική ΕΚΑΤ-ΕΤΑΝ) ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προκατασκευών Betanet κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου της τρέχουσας χρήσης. Ειδικότερα, οι πωλήσεις της Betanet ανήλθαν σε 3,75 δισ. δρχ., έναντι 2,11 δισ. δρχ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχη πορεία είχαν και τα προ φόρων κέρδη του ομίλου, αφού ανήλθαν στα 786 εκατ. δρχ. έναντι 424 εκατ. δρχ., ήτοι ποσοστιαία άνοδος 85,3%.

Η μητρική Betanet εμφάνισε κύκλο εργασιών της τάξεως των 2,7 δισ. δρχ., έναντι 1,16 δισ. δρχ., ενώ τα καθαρά προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 537 εκατ. δρχ., έναντι 295 εκατ. δρχ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Η ανάπτυξη της Betanet κατά το τρέχον έτος ανέρχεται -σε ετήσια βάση- σε 65% ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της, ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης, ο ρυθμός αυτός θα υποχωρήσει το προσεχές έτος. Συγκεκριμένα, τηρείται επιφυλακτική στάση κυρίως υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στη διεθνή οικονομική σκηνή.

Μεταξύ των πρόσφατων συμβάσεων που υπέγραψε η Betanet περιλαμβάνεται εκείνη με την Αττικό Μετρό Α.Ε., που προβλέπει την προμήθεια προκατασκευασμένων δακτυλίων. Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται στο 1,25 δισ. Η Betanet έχει προχωρήσει στην επέκταση των γραμμών παραγωγής της στην μονάδα στο Σχηματάρι. Νίκος Χ. Ρουσάνογλου