ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Despec Hellas μετατρέπεται σε εταιρεία Συμμετοχών

Σε εταιρεία συμμετοχών (holding) μετατρέπεται η Despec Hellas, καθώς αποσχίζεται ο κλάδος διανομής αναλωσίμων και περιφερειακών προϊόντων πληροφορικής. Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου, την εισφορά του συγκεκριμένου κλάδου σε επιχείρηση που θα ελέγχεται κατά 100% από την Despec Hellas. Η τελευταία, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα μετονομαστεί σε Despec Συμμετοχών και θα διαθέτει πλειοψηφικές συμμετοχές σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής και διανομής αναλωσίμων προϊόντων πληροφορικής.

Η διοίκηση της Despec Hellas προωθεί παράλληλα και τη διαδικασία συγχώνευσης της εταιρείας με την ολλανδική Van Dorp Despec Group (VDDG), μιας εταιρείας συμμετοχών που ελέγχει περί τις 20 επιχειρήσεις διανομής αναλωσίμων στον κόσμο. Η Despec Hellas ελέγχει ήδη το 30% των μετοχών της VDDG, ενώ το 22% ανήκει στην Πουλιάδης&Συνεργάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διοικήσεις των δύο εγχωρίων Ομίλων, εξετάζουν και το ενδεχόμενο να μη συγχωνευθεί η Despec Hellas με την VDDG. Το εναλλακτικό σενάριο προβλέπει ότι η VDDG θα ελέγχεται από την Despec Συμμετοχών, προκειμένου να μην απολέσει ο Ομιλος το πλεονέκτημα που διαθέτει μέσω της θυγατρικής στην Ολλανδία (ενίοτε αποφεύγει τη διπλή φορολόγηση).

Η VDDG παρουσίασε βελτιωμένα έσοδα στο πρώτο εξάμηνο του 2001 και εκτιμάται ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών στην τρέχουσα χρήση θα προσεγγίσει τα 200 δισ. δραχμές. Η Despec Hellas, με την απόκτηση του πλήρους ελέγχου του ολλανδικού Ομίλου, θα μετατραπεί σε έναν από τους ισχυρότερους «παίκτες» στη διεθνή αγορά διανομής αναλωσίμων προϊόντων πληροφορικής. Παράλληλα, μέσω νέων επενδύσεων που προωθεί η θυγατρική Intersonic, η Despec Hellas θα ενισχύσει την παρουσία της στην παραγωγή αναλωσίμων, με στόχο τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Η έμφαση στη βιομηχανική παραγωγή συνδέεται με το διεθνές δίκτυο διανομής που θα διαθέτει σύντομα η ελληνική εταιρεία.

Το έργο κατασκευής του τραμ θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης (έχει ενταχθεί στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) καθώς και από εθνικούς πόρους.