ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοκληρώνεται το σχέδιο μετοχικής αναδιάρθρωσης του ομίλου Λούλη

Εως το τέλος του χρόνου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί πλήρως το σχέδιο μετοχικής αναδιάρθρωσης, μέσω του οποίου ο όμιλος Λούλη αποκτά τον πλήρη έλεγχο των θυγατρικών του εταιρειών στη Ρουμανία. Ηδη, η Global Finance, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης, η τεχνική εταιρεία Μπαλάφας και η Μύλοι Λούλη, απέκτησαν ποσοστό στη holding εταιρεία LIFE του ομίλου Λούλη με την εισφορά των μετοχών που κατείχαν στη θυγατρική Moara. Ετσι η LIFE απέκτησε το 100% της Moara. Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται ότι και η αρτοβιομηχανία Κατσέλης θα εισφέρει στη LIFE τις μετοχές που κατέχει στην έτερη θυγατρική του ομίλου, την Τιτάν. Με την «Κατσέλης», η οποία έχει μεταφέρει την τεχνογνωσία της για τη δημιουργία του αρτεργοστασίου του ομίλου στην εν λόγω χώρα, έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο ανάπτυξης -σε μακροπρόθεσμη βάση- αλυσίδας καταστημάτων άρτου. Αντίστοιχα δηλαδή με αυτά που αναπτύσσει η «Κατσέλης» στην εγχώρια αγορά.

Να σημειωθεί ότι η αναδιάρθρωση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου ο όμιλος Λούλη, μέσω της holding του εταιρείας LIFE να επιτύχει καλύτερο συντονισμό των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσει στη Ρουμανία. Η δραστηριότητα στη Ρουμανία θεωρείται σημαντικό «ατού» για τον όμιλο Λούλη, ο οποίος έχει επενδύσει εκεί περισσότερα από 13 δισ. δρχ. Οι εργασίες είναι πλήρως καθετοποιημένες περιλαμβάνοντας ακόμη και καταστήματα λιανικής. Σύμφωνα δε, με τους υπολογισμούς της διοίκησης του ομίλου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2002 θα λειτουργεί το σύνολο των παραγωγικών μονάδων. Την τελευταία τριετία τη μερίδα του λέοντος στις επενδύσεις (περί τα 17 δισ. δρχ.) έχει απορροφήσει η εγχώρια αγορά. Στη Βουλγαρία οι επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι της τάξης των 3,8 δισ. δρχ.