ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα αφερεγγυότητας απειλούν οκτώ ασφαλιστικές

Οκτώ ασφαλιστικές εταιρείες – μεταξύ των οποίων σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ηχηρά ονόματα της αγοράς -απειλούνται με πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης κάλυψης των περιθωρίων φερεγγυότητας, μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε για την οικονομική χρήση του 2000. Στη λίστα της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία υποβάλλεται σήμερα στον αρμόδιο υφυπουργό κ. Χ. Θεοδώρου, περιλαμβάνονται συνολικά δώδεκα εταιρείες, από τις οποίες όμως οι τέσσερις κάλυψαν τα περιθώρια φερεγγυότητας με μικρή απόκλιση από την προβλεπόμενη ημερομηνία. Αντίθετα οι υπόλοιπες οκτώ, για τις οποίες ο υφυπουργός Ανάπτυξης θα κληθεί να εγκρίνει την πρόταση της αρμόδιας διεύθυνσης για την επιβολή προστίμων, ανταποκρίθηκαν εκπρόθεσμα και με αρκετή καθυστέρηση στη σχετική υποχρέωση. Με την οριστικοποίηση των προστίμων, ολοκληρώνεται ο έλεγχος της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι η πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Μ. Αποστολάκη είχε δεσμευθεί για τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των εταιρειών, στις οποίες θα υποβληθούν πρόστιμα, πρόθεση που αποσκοπούσε κυρίως στην καθιέρωση κανόνων δημοσιότητας και ενημέρωσης των ασφαλισμένων. Ευγενία Τζώρτζη

Ο υπουργός αναφέρθηκε σε σειρά μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση και βρίσκονται στην κατεύθυνση αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας στο ΧΑΑ. Περιλαμβάνονται η κωδικοποίηση της νομοθεσίας του ΧΑΑ, η προώθηση του χρηματιστηριακού διαμεσολαβητή, η εισαγωγή διεθνών λογιστικών προτύπων για τις εισηγμένες εταιρείες κ.λπ. Στην κυβερνητική φαρέτρα περιλαμβάνονται και φορολογικά μέτρα, για το είδος των οποίων ο κ. Χριστοδουλάκης τηρεί απόλυτη σιγή. Πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι στο οικονομικό επιτελείο υπάρχουν σκέψεις για παροχή κινήτρων που θα βοηθήσουν τις συγχωνεύσεις μεταξύ των χρηματιστηριακών εταιρειών.