ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προτάσεις της ΕΑΕ για το Ασφαλιστικό

Την επαναφορά της φοροαπαλλαγής για τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια που παρέχουν οι επιχειρήσεις προς τους ασφαλισμένους τους, την αύξηση του ορίου φοροαπαλλαγής για τα ατομικά ασφαλιστήρια πάνω από τις 150.000 δρχ. που ισχύει σήμερα και την κατάργηση του χαρτόσημου, που βαρύνει τα ασφάλιστρα και τις αποζημιώσεις, ζήτησε χθες από τον υπουργό Οικονομίας το προεδρείο της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, κατά την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο μερών.

Στη συνάντηση τέθηκε φυσικά το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τα κίνητρα για τα αποταμιευτικά ασφαλιστικά προϊόντα, συζήτηση που βρίσκει πρόσφορο έδαφος καθώς συνδέεται τόσο με τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης όσο και με τη φορολογική μεταρρύθμιση, που θα έχει άξονα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω φοροαπαλλαγών. Οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιρειών επανέλαβαν στον κ. Χριστοδουλάκη την πρότασή τους για το Ασφαλιστικό, ενώ από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομίας δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει τα σχετικά αιτήματα στο πλαίσιο της διαδικασίας του κοινωνικού διαλόγου και της φορολογικής μεταρρύθμισης. Ε. Τζ.

-Στη διάρκεια ενός εξαμήνου η χώρα μας κέρδισε 3 ποσοστιαίες μονάδες στη χρήση Internet, αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των χρηστών που για το τρέχον έτος αναμένεται να υπερβεί το 60% έναντι 33% κατά το προηγούμενο έτος.