ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινοπρακτικό δάνειο από Alfa Alfa Holdings

Η μεταβίβαση του διυλιστηρίου που διατηρεί στην Ολλανδία η θυγατρική ESHA Holding BV, οι πωλήσεις ακινήτων και η έκδοση κοινοπρακτικού δανείου συγκαταλέγονται στο ευρύ σχέδιο αναδιοργάνωσης που προωθεί ο Ομιλος Alfa Alfa Holdings. Το σχέδιο συνδέεται τόσο με την απόφαση της διοίκησης να επικεντρωθεί ο Ομιλος στις κύριες δραστηριότητες (κατασκευές, ψυχαγωγία, ενέργεια και βιομηχανία), όσο και με την ανάγκη για βελτίωση της ρευστότητας και την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έκδοσης του κοινοπρακτικού δανείου, μέσω του οποίου οι υψηλές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου θα μετατραπούν σε μακροπρόθεσμες. Η έκδοση του κοινοπρακτικού δανείου θεωρείται άμεση προτεραιότητα, καθώς -παρά τη βελτίωση του κλίματος στη Σοφοκλέους- παραμένει δύσκολη η άντληση κεφαλαίων από το ΧΑΑ.

Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ημέρες υπογράφονται οι οριστικές συμφωνίες με τρεις τεχνικές εταιρείες Ζ’ τάξης, δύο από τις οποίες λειτουργούν στην περιφέρεια. Οι τελευταίες θα συμμετάσχουν μαζί με τις θυγατρικές ΑΛΤΕ, ΜΕΤΡΟΝ-ΙΡΙΣ και Κοροντζής στο νέο σχήμα που θα διεκδικήσει εργοληπτικό πτυχίο της νέας ανώτατης τάξης με βάση το σχετικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ. Τα ονόματα των νέων συνεργατών της ΑΛΤΕ δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο νέο σχήμα θα συμμετέχει η Τεχνική Εταιρεία Σερρών και δύο άλλοι εργολήπτες με αντίστοιχα πτυχία.

Ο νέος κατασκευαστικός Ομιλος θα διαθέτει μόνο ένα πτυχίο της ανώτατης τάξης, καθώς προσωρινά δεν φέρεται διατεθειμένος να αποκτήσει κάποιο από τα μικρότερα πτυχία. Οσο για την αύξηση κεφαλαίου που είχε αποφασίσει στα τέλη Αυγούστου η Γενική Συνέλευση της ΑΛΤΕ, το χρηματιστηριακό κλίμα δεν ευνοούσε μέχρι πρόσφατα την πραγματοποίησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση του διυλιστηρίου, ετήσιας δυναμικότητας ενός εκατ. τόννων, που λειτουργεί η ESHA Ηolding.

Η τελευταία διαθέτει ισχυρή θέση στη διεθνή αγορά μονωτικών και ασφαλτικών και το 50% των μετοχών της ανήκει από διετίας στον ελληνικό Ομιλο. Η διοίκηση του Ομίλου Alfa Alfa Holdings σχεδιάζει αυτή την περίοδο αλλαγές και στη θυγατρική Alfa Smart Parks, η οποία λειτουργεί 14 θεματικά πάρκα και υδροπάρκα στις ΗΠΑ.