ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χορήγηση δανείων στους συνταξιούχους από το Ταμείο Προσωπικού της ΤτΕ

Τη διευκόλυνση των συνταξιούχων με τη χορήγηση δανείου, σχεδόν αντίστοιχου με τα προσωπικά δάνεια των Τραπεζών, προβλέπει ο Κανονισμός λειτουργίας του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 377 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 13α του Κανονισμού μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Δ.Σ. του Ταμείου να χορηγηθεί δάνειο στους συνταξιούχους για την κάλυψη επιτακτικών και επιβεβλημένων αναγκών τους. Το ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις μηνιαίες συντάξεις. Ο ετήσιος τόκος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και μέσα στο πλαίσιο των εκάστοτε αποφάσεων της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εξόφληση του δανείου θα γίνει σε 36 μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις οι οποίες θα παρακρατούνται από την καταβαλόμενη μηνιαία σύνταξη με αρχή την 1η του μεθεπόμενου μήνα της χορήγησης του δανείου.

Υπέρ της συγκεκριμένης ρύθμισης είχε αποφανθεί ήδη το Δ.Σ. του Ταμείου από τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ της θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας προηγήθηκε πρόταση του τέως υφυπουργού Εργασίας κ. Φαρμάκη και του τέως υφυπουργού Οικονομικών. Σύμφωνα δε με το σκεπτικό του Π.Δ. η ρύθμιση δεν πρόκειται να επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του Ταμείου. Αντιθέτως, εκτιμάται ότι θα προκύψουν έσοδα τα οποία θα είναι ανάλογα του ποσού του δανείου, του ύψους του επικτοκίου και του χρόνου εξόφλησής του. Χρ. K.