ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβάσιμη αυτοπεποίθηση μικρομεσαίων για το ευρώ

Πλεόνασμα αισιοδοξίας, έλλειμμα προετοιμασίας. Στη δημοσιευθείσα χθες σφυγμομέτρηση που πραγματοποιεί μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εν όψει της εισαγωγής του ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει πως περίπου οι μισές ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλώνουν έτοιμες για το ευρώ, όμως σχεδόν οι δύο στις τρεις ομολογούν πως δεν έχουν ουσιαστικό σχεδιασμό για τη μετάβαση στο νέο νόμισμα.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείσες για το κατά πόσον θεωρούν απαραίτητο να έχουν προετοιμασθεί καταλλήλως για την 1η Ιανουαρίου 2002 και την έλευση του ευρώ με την υλική μορφή του, οι μισές δηλώνουν ήδη έτοιμες, ενώ ένα 13% κρίνει ότι δεν είναι καν αναγκαίο να προετοιμασθεί. Ωστόσο, δύο στις τρεις διευκρινίζουν ότι είτε δεν έχουν εκπονήσει κανένα σχέδιο δράσης για τη μεγάλη αλλαγή είτε έχουν καταλήξει σε «γενικές γραμμές» στο πώς θα αντεπεξέλθουν.

Μάλιστα, το 39% των ΜΜΕ, που δηλώνει ότι δεν έχει κανενός είδους σχέδιο, αποτελεί και το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη… Παρ’ όλα αυτά, το 99% των επιχειρήσεων δηλώνει «απόλυτα» ή έστω «αρκετά» σίγουρο ότι θα πραγματοποιήσει με επιτυχία τη μετάβαση στο ευρώ.

Ομως, εδώ τίθεται και το ερώτημα του πώς κατανοούν την επιτυχή μετάβαση οι επιχειρήσεις αυτές, καθώς μία στις τρεις ομολογεί ότι δεν θα έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες εγκαίρως, πριν από την 1η Ιανουαρίου…

Ο κ. Χριστοδουλάτος εμφανίζεται υπέρμαχος του «μινιμαλισμού» στην Ο.Α., προτείνοντας στόλο 15-20 αεροσκαφών για το 2002 από τα 32 που διαθέτει σήμερα, ενώ μάλλον απογοητευτικές είναι οι προσφορές για την αγορά των 6 Β 737-400 (JLL). Ομως, φαίνεται ότι και ουδεμία προσπάθεια καταβάλλεται από την αρμόδια διεύθυνση Οικονομικών της Ο.Α. για την επέκταση της δανειακής σύμβασης των έξι boeing, μέχρις ότου ομαλοποιηθεί και η αγορά. Επιπρόσθετα δρομολογήθηκαν 104 απολύσεις προσωπικού της Ο.Α. στο εξωτερικό με συμβάσεις, ενώ υπάρχει εισήγηση για άλλες 100 απολύσεις.