ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βαλκάν Εξπορτ: τα κέρδη ανήλθαν σε 457 εκατ.

Αύξηση της τάξεως του 32% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. το εννεάμηνο, καθώς ανήλθε σε 4,8 δισ. δρχ. έναντι 3,6 δισ. το 2000, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε 457 εκατ. δρχ. έναντι 551 εκ. το 2000. Στο ίδιο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκαν οι επενδύσεις της εταιρείας, συνολικού ύψους 3,5 δις. δρχ., με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικής δύναμης και τη μείωση του κόστους, ενώ οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις μειώθηκαν από 4,4 δισ. σε 1,6 δισ. δρχ. Για όλο το έτος 2001, η διοίκηση της εταιρείας αναμένει κύκλο εργασιών 7,7 δισ. και κέρδη προ φόρων 850 εκ. δρχ.

Οι αγοραπωλησίες δεν θα γίνουν με εκταμίευση από τη Fanco, αφού μετά τον συμψηφισμό απομένουν 320 εκατομμύρια δραχμές που θα καταβληθούν (στον κ. Γκι Νατάν) μέχρι το τέλος του 2003 με ετήσιο επιτόκιο 2%.