ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντική βελτίωση 376% του κύκλου εργασιών από τη Lamda Development

Αυξημένος σε ποσοστό 376% παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών του εννεαμήνου του τρέχοντος έτους, του Ομίλου της Lamda Development, καθώς διαμορφώθηκε σε 9,317 δισ. δρχ., έναντι 1,95 δισ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 501 εκατ. δρχ., έναντι 306 εκατ. δρχ. του εννεαμήνου 2000, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 64%. Στα συγκρινόμενα κέρδη δεν ενσωματώνονται τα έκτακτα κέρδη που είχαν προκύψει το 2000 από την πώληση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας.

Μεταξύ των έργων που έχει σε εξέλιξη η θυγατρική της Lamda, Δημιουργία Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ακινήτων είναι η ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος 200 διαμερισμάτων στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, αλλά και τριών κτιρίων γραφείων, στην περιοχή του Hilton (Σισίνη 3, 6.000 τ.μ.), στο Χαλάνδρι (Εθν. Αντιστάσεως, 7.000 τ.μ.) και στο Μαρούσι (Αγ. Κωνσταντίνου, 14.000 τ.μ.). Παράλληλα, έχει αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση μεγάλου εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου στην ανατολική έξοδο της Θεσσαλονίκης, σε έκταση 250 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ωστόσο, αρνητικά στα αποτελέσματα του Ομίλου επιδρά πλέον η εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, Swissport Lamda Hellas, στην οποία συμμετέχει κατά 50% και ο Ομιλος της Swissair. Βασική αιτία η περιστολή των δραστηριοτήτων πολλών αερομεταφορέων, κυρίως μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ. Προς το παρόν, η Swissport Lamda Hellas έχει προχωρήσει σε ενέργειες μείωσης του κόστους.

Οι αγοραπωλησίες δεν θα γίνουν με εκταμίευση από τη Fanco, αφού μετά τον συμψηφισμό απομένουν 320 εκατομμύρια δραχμές που θα καταβληθούν (στον κ. Γκι Νατάν) μέχρι το τέλος του 2003 με ετήσιο επιτόκιο 2%.