ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chipita: εντυπωσιακή άνοδος θυγατρικών

Περισσότερο από 100% αυξήθηκαν οι πωλήσεις των θυγατρικών εταιρειών της Chipita International στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία στο 9μηνο της τρέχουσας χρήσης. Αλλωστε προβλέψεις της διοίκησης αναφέρουν ότι η δραστηριότητα στην εν λόγω περιοχή πρόκειται συνολικά να συνεισφέρει φέτος στον κύκλο εργασιών του Ομίλου περί τα 22 δισ. δρχ. έναντι 11,5 δισ. δρχ. πέρυσι.

Ο Ομιλος στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου πέτυχε πωλήσεις 49,2 δισεκατομμύρια δρχ. από 36,2 δισεκ. δρχ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2000, σημειώνοντας αύξηση κατά 35,9%. Τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 5 δισ. δρχ. από 3,73 δισ. δρχ. βελτιωμένα κατά 34%.

Με βάση την πορεία του εννεαμήνου η διοίκηση εκτιμά ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις, καθώς και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας για το σύνολο του 2001 θα σημειώσουν αύξηση κατα 30% σε σχέση με το 2000. Υπενθυμίζεται ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου για το 2000 ανήλθαν σε 50,1 δισεκατομμύρια δρχ. ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 4,76 δισεκατομμύρια δρχ. Σημειώνεται ότι στο 9μηνο της τρέχουσας χρήσης οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας του Ομίλου αυξήθηκαν κατα 16%. Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις στο εξωτερικό -συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγών- σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις της διοίκησης θα φθάσουν στα 31-32 δισ. δρχ., καλύπτοντας έτσι το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Πρόσφατα ξεκίνησε η λειτουργία των δύο νέων εργοστασίων της Chιpita στη Ρωσία και στο Μεξικό, τα οποία είναι προϊόν συνεργασίας με την πολυεθνική Pepsico και αποτελεί επένδυση 4,5 δισ. δρχ. Να σημειωθεί ότι η Chipita έχει πλέον παραγωγική δραστηριότητα σε οκτώ χώρες (Ελλάδα, Αίγυπτο, Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Μεξικό και Ρωσία), ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει και δεύτερη μονάδα παραγωγής στη Βραζιλία ή τη Βενεζουέλα.

Δύο νέα συνταξιοδοτικά προγράμματα σχεδίασε η ασφαλιστική εταιρεία Metrolife Εμπορική, θυγατρική του ομίλου της Εμπορικής τράπεζας. Πρόκειται για το «Metrolife Σύνταξη» συνταξιοδοτικό προϊόν συνδεόμενο με επένδυση που παρέχει εγγυημένη απόδοση περιοδικού ασφαλίστρου και με ελάχιστη εγγύηση 3% από την αρχή του συμβολαίου και μέχρι την έναρξη της συνταξιοδότησης. Το δεύτερο προϊόν «Γυναίκα+Σύνταξη» σχεδιάσθηκε με σκοπό να παρέχει καλύψεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες εργαζόμενων γυναικών σε ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων -συνήθως χωρίς συνταξιοδοτικές και άλλες καλύψεις- όπως νοσοκόμα σε σπίτι ή οικιακή βοηθός.