ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κίνητρα επαναπατρισμού νέων με υψηλού επιπέδου σπουδές

Κίνητρα επαναπατρισμού νέων με υψηλού επιπέδου σπουδές

Πιλοτικό πρόγραμμα, με στόχο τον επαναπατρισμό αρχικά 500 Ελλήνων του  εξωτερικού που μετανάστευσαν στα χρόνια της κρίσης, δημιούργησε το υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο του νεοσύστατου φορέα  Rebrain Greece . Χθες, ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης παρουσίασε την  πρωτοβουλία «Ελλάδα… Ξανά» με στόχο  τη  δημιουργία  περιβάλλοντος επαναπατρισμού Ελλήνων της διασποράς, οι οποίοι την περίοδο της κρίσης αναζήτησαν εργασία και την προοπτική μιας καλύτερης ζωής σε χώρες του εξωτερικού.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το πιλοτικό πρόγραμμα που σε πρώτη φάση στοχεύει στον επαναπατρισμό 500 Ελλήνων εργαζομένων του εξωτερικού, ηλικίας 25-40 ετών, με υψηλού επιπέδου διεθνή επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον ενός έτους) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Η ελάχιστη αμοιβή τους καθορίζεται στις 3.000 ευρώ, με χρηματοδότηση της επιχείρησης στο 70% (2.000 ευρώ) για ένα χρόνο και υποχρέωση διατήρησης του εργαζομένου για άλλους τουλάχιστον 12 μήνες, με την ίδια αμοιβή. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο «Ελλάδα… Ξανά» θα αναγνωριστούν με ειδική διαδικασία ως πρωτοπόροι –πρεσβευτές υψηλής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. «Καλώ τις επιχειρήσεις να συμπληρώσουν τη φόρμα, ώστε το υπουργείο να καταγράψει τις ζητούμενες από τις επιχειρήσεις ειδικότητες που θεωρούνται κρίσιμες για την ανάταξη του παραγωγικού  μοντέλου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο  κ. Βρούτσης.

Βέβαια, στο πλαίσιο των ριζικών τομών που απαιτεί η αγορά για μια συνολική προσπάθεια επαναπατρισμού των Ελλήλων του εξωτερικού, τέτοιες παρεμβάσεις θα έπρεπε να συνοδευθούν από σημαντικό περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους που θα επιφέρει αντίστοιχα και αξιοσημείωτη αύξηση των μισθών.

Να σημειωθεί ότι η διεπιστημονική πρωτοβουλία «Rebrain Greece – Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας» δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από τη γενική διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας, υπό τον κ. Κωνσταντίνο Αγραπιδά, με τη συνδρομή αξιόλογων στελεχών από δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα. Στο ίδιο πλαίσιο αναπτύσσεται η πλατφόρμα Rebrain Greece CoLab στην οποία θα δημιουργηθεί ψηφιακό μητρώο καταγραφής των Ελλήνων του εξωτερικού και θα ενσωματωθούν δεδομένα καταγραφής των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Στο εγχείρημα εντάσσεται και το 1ο σχέδιο δράσης ευφυών πολιτικών για την αγορά εργασίας, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί  έξυπνες δράσεις στοχευμένων δημόσιων πολιτικών, αξιοποιώντας την τεχνολογία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων και τις αρχές τις συλλογικής νοημοσύνης, όπως  έχουν αναδειχθεί από τα κορυφαία στον κόσμο Πανεπιστήμια (MIT, Harvard University κ.λπ.).

Κάποιες από αυτές τις δράσεις είναι:

• Προηγμένες δεξιότητες για γυναίκες (Advanced skills 4 women). Στην πιλοτική φάση, η δράση αναφέρεται στη δημιουργία ενός προγράμματος χρηματοδότησης 100 άνεργων γυναικών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έως 39 ετών, υψηλών προσόντων, για την εκπαίδευση και την απασχόλησή τους σε επιστημονικούς φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και Ανεξάρτητες Αρχές, σε ευρωπαϊκούς ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα στο πεδίο των advanced data analytics και open data management. Το πρόγραμμα που είναι ώριμο ώστε να χρηματοδοτηθεί από κοινοτικά κονδύλια προβλέπει 2 μήνες εκπαίδευση και 7 μήνες απασχόληση.

• Ψηφιακή επιχειρηματικότητα στη γεωργία (agrodigital entrepreneurship). Η δράση περιλαμβάνει εκπαίδευση και κατάρτιση 200 ανέργων έως 29 ετών αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο γεωπόνοι, περιβαλλοντολόγοι, δασολόγοι κ.ά. όπως επίσης χρηματοδότηση για δημιουργία startups επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1,950 εκατ. ευρώ, ώστε κάθε καταρτιζόμενος να επιδοτηθεί με περίπου 10.000 ευρώ για να δημιουργήσει τη δική του online επιχείρηση.

• Εκπαίδευση και εργασία στην «κυκλική οικονομία» (DIG_CIRCULAR). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 200 ανέργων σε τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων και περιβαλλοντικών τεχνικών, που απευθύνεται σε άνεργους απόφοιτους των ΙΕΚ, απόφοιτους των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και σε όσους προέρχονται από τεχνικά επαγγέλματα. Περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση έναν μήνα σε σχετικά γνωστικά πεδία και 12 μήνες on the job training εργασία με 8 ώρες/ημέρα σε εταιρείες του κλάδου κυκλικής οικονομίας.

• Εκπαίδευση νέων ανέργων σε θέματα τεχνολογίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η εν λόγω δράση στοχεύει στην αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων 4.000 νέων ανέργων, ηλικίας 18-29 ετών και θα συνδεθεί με το πρόγραμμα που «τρέχει» από το υπουργείο Ανάπτυξης για 60 open malls – Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (ΑΚΕ) σε 60 πόλεις της Ελλάδας με τη συνεργασία δήμων και εμπορικών συλλόγων. 

• Δράση για την αναβάθμιση δεξιοτήτων χειριστών μηχανημάτων. Σκοπός της δράσης είναι ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης των εργαζομένων που εντάσσονται στα επαγγελματικά προφίλ των χειριστών μηχανημάτων, για την αναβάθμιση, καθώς και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.