ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Aισιοδοξία για αύξηση προσλήψεων

Aισιοδοξία για αύξηση προσλήψεων

Ισχυρά σχέδια προσλήψεων για το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους καταρτίζουν οι Ελληνες εργοδότες, καθώς όπως προκύπτει από την έρευνα της ManpowerGroup, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης διαμορφώνονται στο +25%, βελτιωμένες κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση τόσο με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο προσλήψεων των 12 τελευταίων ετών.

Οι πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων αναμένεται να παρατηρηθούν στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Υδρευσης και στον τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, με αισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξεως του +37% και +33% αντίστοιχα. Επίσης, οι εργοδότες στον τομέα Κατασκευών αναμένουν σημαντική αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, με προοπτικές της τάξεως του +30%. Οι πιο αδύναμες προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα της Γεωργίας, όπου οι προοπτικές ανέρχονται σε +12%. Οι εργοδότες στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής αναμένουν τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων από την έναρξη της έρευνας το 2008, ενώ για τη Β. Ελλάδα αναμένουν σταθερά αυξημένες προθέσεις προσλήψεων. «Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται σε μια φάση ανάκαμψης, με τις πιο ελπιδοφόρες προοπτικές να καταγράφονται στον κλάδο της Ενέργειας, του Εμπορίου αλλά και των Κατασκευών. Είναι γνωστό ότι ο τομέας της Ενέργειας έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές με τη δραστηριοποίηση νέων εταιρειών και νέων θέσεων εργασίας αντίστοιχα. Οι ισχυρές τουριστικές ροές έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων σε συνοικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, αυξάνοντας τον αριθμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αναπτύσσοντας κατ’ επέκταση τον τομέα των Κατασκευών», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδος Χαράλαμπος Καζαντζίδης.