ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Να συνεχισθούν οι μεταρρυθμίσεις ζητούν οι επιχειρηματίες

Να συνεχισθούν οι μεταρρυθμίσεις ζητούν οι επιχειρηματίες

Βελτίωση στην οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεών τους διαπιστώνουν το τελευταίο εξάμηνο αρκετοί επιχειρηματίες-μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), κυρίως όσον αφορά την αύξηση του αριθμού των πελατών τους και κατ’ επέκταση του κύκλου εργασιών τους. Την ίδια ώρα, πάντως, ο επιχειρηματικός κόσμος ζητεί από την κυβέρνηση να συνεχίσει απαρεγκλίτως τη μεταρρυθμιστική προσπάθειά της, με βασικές κατευθύνσεις τον εξορθολογισμό του φορολογικού συστήματος και τη μείωση τόσο του μισθολογικού όσο και του μη μισθολογικού κόστους.

Τα παραπάνω προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από έρευνα γνώμης που πραγματοποίησε ο ΣΒΕ για την αποτύπωση των προσδοκιών της μεταποίησης για την ανάπτυξη την επόμενη τριετία. Στην έρευνα συμμετείχαν 123 μεταποιητικές επιχειρήσεις απ’ όλους τους κλάδους της βιομηχανίας με έδρες σε ολόκληρη τη χώρα.

Οσον αφορά τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής από τώρα και για τα επόμενα τρία χρόνια για την έμπρακτη ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, οι επιχειρήσεις-μέλη του ΣΒΕ θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες κατά σειρά προτεραιότητας: αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (92%), ενισχύσεις και κίνητρα για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας (90%), μείωση των συντελεστών φορολογίας (89%), λιγότερο αυστηροί κανόνες δανειοδότησης επιχειρήσεων (83%), ισχυρότερα κίνητρα για την υλοποίηση των επενδύσεων (78%), ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων (75%), βελτίωση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος (70%), αύξηση των δημοσίων επενδύσεων (68%), πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις (65%) και μείωση του κόστους ενέργειας (59%).

Το 40% των επιχειρήσεων διαπίστωσε το τελευταίο εξάμηνο αύξηση του κύκλου εργασιών, το 30% αύξηση των καθαρών κερδών, το 67% αύξηση του αριθμού των πελατών. Η ρευστότητα αυξήθηκε μόνο για το 17% των επιχειρήσεων, ενώ για το 71% παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Στα ίδια επίπεδα, επίσης, παρέμεινε το κόστος δανεισμού για την πλειονότητα των επιχειρήσεων (89%), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι για το 45% των επιχειρήσεων μειώθηκαν οι απαιτήσεις από τους πελάτες.