ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοκλήρωση των έργων στο Σχιστό

Ολοκληρώθηκε το σχέδιο μετεγκατάστασης επιχειρήσεων του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού. Οπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αλ. Καλαφάτης, τα έργα υποδομής στις εγκαταστάσεις του Σχιστού έχουν τελειώσει και το Πάρκο είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βιομηχανική αποσυμφόρηση του Πειραιά και του Περάματος.

Πρόσκληση

Την περασμένη Τετάρτη, η ΕΤΒΑ δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για αγορά βιομηχανικού οικοπέδου από επιχειρήσεις μέσης και χαμηλής όχλησης με σκοπό την εγκατάστασή τους στο ΒΙΠΑ Σχιστού. Οι αιτήσεις για αγορά οικοπέδων θα υποβληθούν εγγράφως μέσω ειδικής αίτησης που μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με πληροφοριακό υλικό για τα κριτήρια αξιολόγησης και τις τιμές πώλησης των οικοπέδων, από τα γραφεία της ΕΤΒΑ το διάστημα από 3 έως 31 Δεκεμβρίου. Η αξιολόγηση των αιτήσεων, η πρόταση χωροθέτησης των μονάδων και η κατάτμηση των οικοπέδων θα γίνει από την Επιτροπή Ειδικών Τεχνικών και Επιστημόνων που έχει συσταθεί με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις μετόχων σχετικά με τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών ETBABank και Πειραιώς, ο κ. Κασμάς ανέφερε ότι θα καθορισθεί από τις γενικές συνελεύσεις των δύο τραπεζών και θα είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η λήψη μετοχών Πειραιώς αξίας κατ’ ελάχιστο 5,1 ευρώ για κάθε μετοχή της ΕΤΒΑ. Η διαδικασία της συγχώνευσης θα ξεκινήσει αμέσως μετά τη μεταβίβαση του πακέτου των μετοχών και θα ολοκληρωθεί μέσα στο πλαίσιο των νόμιμων διαδικασιών.