ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτωτική πορεία συνεχίζουν να έχουν τα δημόσια έσοδα

Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού συνεχίζουν καθοδική πορεία, με αποτέλεσμα τον Οκτώβριο του 2001 να κινούνται με ρυθμό 5,6%. Ο συνήθης ύποπτος των φετινών εσόδων που τα διατηρεί σε τέτοια επίπεδα, έτσι ώστε να μην παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο, ο υπόλογος, παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 38,3%. Οι υπόλοιπες πηγές εσόδων παρουσίασαν οριακή αύξηση, γεγονός που καταδεικνύει τη δυσκολία επίτευξης των στόχων του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα τα έσοδα των ΔΟΥ για τον μήνα Οκτώβριο ανήλθαν στα 535 δισ. δρχ. και κινούνται με ρυθμό 1,99% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα. Ο φόρος εισοδήματος αυξήθηκε στο ίδιο διάστημα κατά 1%, ενώ ο φόρος εισοδήματος παρελθόντων οικονομικών ετών κατά 24,6%. Ο ΦΠΑ παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 10,7% και ανήλθε στα 188 δισ. δρχ. έναντι 170 δισ. δρχ. το 2000. Τα τελωνειακά έσοδα τον Οκτώβριο παρουσιάζουν αύξηση 7,8% σε σχέση με το 2000.

Τα έσοδα του υπολόγου συμψηφισμών (δηλαδή τα μερίσματα του Δημοσίου από τα κέρδη των οργανισμών και των δημοσίων επιχειρήσεων και οι εισπράξεις από τα τυχερά παιχνίδια) κινούνται με ρυθμό 38,26% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Στο μεταξύ, στο 10μηνο τα έσοδα παρουσιάζουν οριακή αύξηση της τάξεως του 8,3% έναντι αναθεωρημένου ετήσιου στόχου 7,9%. Συγκεκριμένα, στο διάστημα αυτό εισπράχθηκαν περί τα 10,4 τρισ. δρχ.

Οσον αφορά στα έσοδα από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, παρατηρείται στο 10μηνο υστέρηση της τάξεως των 240 δισ. δρχ. ως προς το στόχο που είχε τεθεί. Στο διάστημα αυτό το Δημόσιο έχει βάλει στα ταμεία του ποσό ύψους 35,3 δισ. δρχ. έναντι 186 δισ. δρχ. (-81,1%) που είχε εισπράξει το αντίστοιχο διάστημα του 2000.

Οπως καταδεικνύουν τα παραπάνω νούμερα, ο φιλόδοξος στόχος του προϋπολογισμού για έσοδα από το ΧΑΑ ύψους 330 δισ. δρχ. θα παραμείνει στα χαρτιά και οι απώλειες θα ξεπεράσουν τα 290 δισ. δρχ. όπως μάλιστα έχει τονίσει επανειλημμένως και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, τον Οκτώβριο τα έσοδα από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές ανήλθαν στα 2,26 δισ. δρχ. ενώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα είχαν φτάσει τα 9,6 δισ. δρχ.