ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ουραγός στην ψηφιακή οικονομία παραμένει η Ελλάδα στην Ε.Ε.

Ουραγός στην ψηφιακή οικονομία παραμένει η Ελλάδα στην Ε.Ε.

Παρότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων αντιλαμβάνεται την ανάγκη προσαρμογής στις επιταγές της τεχνολογίας, η μετάβαση της χώρας μας στην ψηφιακή οικονομία πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς. Ενδεικτικά, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 26η θέση από τις 28 χώρες-μέλη της Ε.Ε. το 2019, στον δείκτη της Κομισιόν, Digital Economy and Society Index (DESI), παρουσιάζοντας ελαφριά άνοδο σε σχέση με πέρυσι (27η θέση). Ωστόσο, παραμένει μαζί με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Κύπρο και τη Σλοβακία στην λίστα των χωρών με τις χαμηλότερες επιδόσεις όσον αφορά τη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή.

Εν τω μεταξύ, παρότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και της ενσωμάτωσης τεχνολογιών στο πεδίο της Υγείας (e-health) η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τις χαμηλότερες επιδόσεις.

Μάλιστα, το ποσοστό της Ελλάδας σε επίπεδο ψηφιοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών διαμορφώνεται στο 51%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 68% (eGovernement Benchmark 2019). Ολα αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική έκθεση που δημοσίευσε το Found.ation με το ΕΙΤ Digital, η οποία περιγράφει αναλυτικά το σημείο που βρίσκεται η χώρα μας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Βελτιωμένη είναι φέτος η εικόνα που επικρατεί στον ιδιωτικό τομέα, με το 54% των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην έρευνα του Found.ation να αναφέρει ότι οι δραστηριότητες των επιχειρήσεών τους εστιάζουν στην ψηφιακή καινοτομία, έναντι 49% πέρυσι. Εντούτοις στην ερώτηση που αφορά το τμήμα εκείνο το οποίο είναι υπεύθυνο για projects με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες, μεταξύ όσων αναγνωρίζουν ότι διαθέτουν στις επιχειρήσεις κάποιο τμήμα με τις λέξεις «digital» ή «innovation» (36,5%) αλλά και όσων δηλώνουν ότι τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει ο CEO ή κάποιο τμήμα σχετικό με το business development (30,8%). Ενα 21% φαίνεται πως αναθέτει το έργο αυτό στα τμήματα IT (μηχανικών πληροφορικής) ενώ ένα 5,8% το αναθέτει σε άλλα τμήματα όπως το marketing ή το HR.

Η πλειονότητα των στελεχών βέβαια που συμμετείχαν στην έρευνα (90% έναντι 82% το 2018) δήλωσε πώς η εταιρεία τους ασχολείται με κάποιο project ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ φέτος «η ανάγκη για νέες δεξιότητες» καθίσταται το βασικότερο εμπόδιο αλλά και η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών, αποδεικνύοντας πως όλοι πλέον αναγνωρίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης του προσωπικού τους. Επιπλέον, 1 στις 2 εταιρείες (51%) προσέλαβε νέο προσωπικό για να επιταχύνει το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού έναντι 41,2% που δεν έπραξε κάτι αντίστοιχο. Οπως φαίνεται στην έκθεση, 46 από τους 100 Ελληνες μεταξύ 16 και 74 ετών είχαν το 2017 τουλάχιστον κάποιες βασικές δεξιότητες έναντι 57% του μέσου όρου της Ε.Ε.