ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση μέσου μισθού παρά την αύξηση του κατώτατου

Μείωση μέσου μισθού παρά την αύξηση του κατώτατου

Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας καθώς και του αριθμού των μισθωτών εργαζομένων, αλλά μείωση του μέσου μισθού και διατήρηση ενός σημαντικού ποσοστού εργαζομένων σε πολύ χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την ελληνική αγορά εργασίας το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη. Πρόκειται για τα αποτελέσματα από τις ετήσιες καταστάσεις προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας, που απασχολούν εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτά κατατέθηκαν ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου και αποτελούν την ακτινογραφία της εγχώριας αγοράς. Και όπως φαίνεται, το 2019, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 78.391 θέσεις εργασίας, οι επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 7.899, ενώ περισσότεροι από 165.000 εργαζόμενοι μετατοπίστηκαν από τα χαμηλά σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια, με αποτέλεσμα σχεδόν ένας στους τρεις να αμείβεται με έως 700 ευρώ. Βέβαια, ο μέσος μισθός μειώθηκε σε 1.046,2 ευρώ μεικτά, έναντι 1.071,9 ευρώ το 2018, γεγονός που δείχνει ότι υπήρξε συμπίεση στα υψηλότερα εισοδήματα.

Αναλυτικά, οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας που ήταν 1,907 εκατ. το 2018 αυξήθηκαν κατά 4,11%, σε 1,986 εκατ. το 2019. Μάλιστα, 166.700 εργαζόμενοι που αμείβονταν με έως 600 ευρώ μεικτά εγκατέλειψαν τα χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια και μετατοπίστηκαν σε μισθούς πάνω από 600 ευρώ. Κάτι το οποίο εξηγείται, εάν αναλογιστεί κανείς πως τον Φεβρουάριο του 2019 αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και καταργήθηκε ο υποκατώτατος που λάμβαναν οι εργαζόμενοι ηλικίας έως 25 ετών.

Μείωση μέσου μισθού παρά την αύξηση του κατώτατου-1

Το 2019, η συντριπτική πλειονότητα των νέων θέσεων ήταν πλήρους απασχόλησης. Ειδικότερα, από τις 78.391 νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν οι 65.718, δηλαδή το 83,83%, ήταν πλήρους απασχόλησης (άνω των 35 ωρών). Στο σύνολο των 1,986 εκατ. εργαζομένων η αύξηση του 2019 στην πλήρη απασχόληση αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,44%.

Αύξηση θέσεων εργασίας κατά 14.722 καταγράφεται και όσον αφορά τη μερική απασχόληση (εργασία από 20,1 ώρες έως και 35 ώρες την εβδομάδα) που αντιστοιχεί περίπου στο 18% των νέων θέσεων εργασίας του 2019. Στο σύνολο της μισθωτής εργασίας, το ποσοστό πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος αυξήθηκε κατά 0,6%. Στον τομέα των μισθών, εκτός από τη μετατόπιση εργαζομένων προς τα μεσαία μισθολογικά κλιμάκια, σημαντικό ποιοτικό εύρημα θεωρείται το γεγονός ότι στις νέες προσλήψεις, μισθοί πάνω από 1.000 ευρώ δύσκολα δίνονται. Συγκεκριμένα, με μισθούς από 1.001 ευρώ και άνω ήταν μόλις οι 41.154 νέες θέσεις του 2019 ή 16,7%, από τους συνολικά 245.000 «νέους» εργαζομένους (νεοπροσληφθέντες ή παλαιοί που άλλαξαν μισθολογικό κλιμάκιο) που αμείβονται με πάνω από 600 ευρώ μεικτά. Το υπόλοιπο 83% λαμβάνει μισθούς από 601 ευρώ έως και 1.000 ευρώ. Και βέβαια, υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 20,46%, ήτοι ένας στους πέντε εργαζομένους, που παραμένει στην κατώτατη κλίμακα και αμείβεται με έως 500 ευρώ μεικτά.