ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολα τα δεδομένα στην υπηρεσία εφοριών – ΣΔΟΕ

Περισσότερα έσοδα ύψους 762 δισ. δρχ. ευελπιστεί να εισπράξει το 2002 το υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με το τρέχον έτος.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού προβλέπεται να ανέλθουν σε 38.920 εκατ. ευρώ έναντι 36.683 εκατ. ευρώ. που υπολογίζεται ότι θα εισπραχθούν το 2001.

Οι φιλόδοξες εκτιμήσεις, τουλάχιστον στον τομέα των εσόδων, στηρίζονται στην αύξηση του ΦΠΑ κατά 8,4% σε σχέση με το 2001, ποσοστό το οποίο μεταφράζεται σε 309,7 δισ. δρχ. περισσότερα από το 2001.

Από τον φόρο μεταβίβασης κεφαλαίων το Δημόσιο προβλέπει να εισπράξει 51 δισ. δρχ. περισσότερα από το προηγούμενο έτος, ενώ από τους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό επιπλέον έσοδα από το 2001 ύψους 55,8 δισ. δρχ. Βέβαια, από τα ποσά αυτά θα πρέπει να καλυφθούν και οι απώλειες από την κατάργηση ορισμένων χαρτοσήμων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις το 2002 για τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων είναι συγκρατημένες σε σχέση με το 2001. Συγκεκριμένα προβλέπεται αύξηση μόλις 6,3% των εσόδων, δηλαδή 4.587 εκατ. ευρώ, ενώ το 2001 είχαν αρχικώς προϋπολογισθεί 5.106 εκατ. ευρώ και τελικά εισπράχθηκαν 4.305 εκατ. ευρώ.

Πάντως, ο ελεγκτικός μηχανισμός το νέο έτος θα δώσει έμφαση στην αποκάλυψη παραβάσεων, που συνδέονται ευθέως με τα έσοδα των επιχειρήσεων, καθώς και με την απόδοση του ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων με σκοπό, όπως αναφέρεται στην Εισηγητική Εκθεση, τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας. Στην επίτευξη του έργου αυτού θα συμβάλει η αξιοποίηση πληροφοριών που παρέχεται από τα πληροφορικά συστήματα TAXIS και ΟΠΣΤ και άλλες πηγές πληροφόρησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (τράπεζες πληροφοριών, ΕΣΥΕ, ICAP κ.λπ.).

Επίσης, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα δώσει έμφαση σε ελέγχους όπως: απόδοσης του ΦΠΑ, στα έργα υποδομής των Ολυμπιακών Αγώνων, σε επενδύσεις και επιδοτήσεις, ενώ θα διενεργηθούν έλεγχοι σε εταιρείες που θα προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω του χρηματιστηρίου.

Λόγω των αυξημένων ελέγχων που θα διενεργηθούν το 2002 προωθούνται ήδη από το υπουργείο Οικονομικών νομοθετικές παρεμβάσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί κώδικας διαδικασιών από την έκδοση της εντολής ελέγχου και μέχρι την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής και τη βεβαίωση του φόρου. Σκοπός του κώδικα θα είναι η απλούστευση των διαδικασιών, η σύντμηση του απαιτούμενου χρόνου μέχρι και τη βεβαίωση των φόρων, αλλά κυρίως η ενιαία αντιμετώπιση των φορολογουμένων.

Από το νέο έτος οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ, αλλά και των υπόλοιπων ελεγκτικών κέντρων, εκτός από τον νέο κώδικα που θα λάβουν για τη διενέργεια των ελέγχων, θα προμηθευτούν έναν φορητό υπολογιστή και θα διασταυρώνουν τα στοιχεία των επιχειρήσεων την ώρα που διενεργούν τους ελέγχους.

Συγκεκριμένα, όλοι οι ελεγκτές του ΕΘΕΚ και των ΠΕΚ και σταδιακά των TEK θα διεξάγουν τον τακτικό και προσωρινό έλεγχο με τον φορητό υπολογιστή ανά χείρας, κάνοντας χρήση του ESKORT SYSTEM και των δυνατοτήτων που θα παρέχονται από τα υποσυστήματα του TAXIS και ιδιαίτερα από το υποσύστημα «Ελεγχος φορολογουμένου».

Σχετικά με τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αυτές προβλέπεται να αυξηθούν το 2002 με ρυθμό 5,6%, με ρυθμό δηλαδή σημαντικά χαμηλότερο από την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ (6,9%).

Οι συνολικές δαπάνες για αποδοχές προσωπικού αυξάνονται κατά 6,8%. Με την αύξηση αυτή, όπως τόνισε την περασμένη Τετάρτη ο κ. Χριστοδουλάκης, «θα καλυφθεί η εισοδηματική πολιτική για το 2002, η φυσιολογική μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού, η αύξηση ή η χορήγηση νέων επιδομάτων, η επιβάρυνση από νέους διορισμούς και μετατάξεις κυρίως στους τομείς της παιδείας, υγείας, δημόσιας ασφάλειας κ.λπ. Η αύξηση των δαπανών για συντάξεις είναι 4,9%, σημαντικά ανώτερη του πληθωρισμού».

Οσον αφορά τις καταναλωτικές δαπάνες, αυτές μειώνονται κατά 0,8%.

Οι αλχημείες του 2001

Οσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2001, τα έσοδα από την άμεση φορολογία θα παρουσιάσουν υστέρηση έναντι αυτών που αρχικώς είχαν προϋπολογισθεί κατά 231 δισ. δρχ.

Βέβαια, η αδυναμία είσπραξης, ακόμα και η αδυναμία υπολογισμού των μεγεθών, θα αντιμετωπισθεί πολύ γρήγορα από το οικονομικό επιτελείο, με το επιχείρημα ότι οι φόροι βαίνουν συνεχώς μειούμενοι λόγω της μείωσης της φορολογίας… Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2001 είχαν υπολογισθεί αρχικώς ότι θα εισπραχθούν από τις επιχειρήσεις περί τα 1,73 τρισ. δρχ., ενώ τελικά θα εισπραχθούν περί τα 1,46 τρισ. δρχ., δηλαδή 272 δισ. δρχ. λιγότερα.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το οικονομικό επιτελείο στο να προϋπολογίσει τα μεγέθη που θα εισπράξει ή διαφορετικά η υπέρμετρη φιλοδοξία του για επιπλέον έσοδα από κάποιες κατηγορίες εσόδων διαφαίνεται και στον φόρο μεταβίβασης κεφαλαίων (στον φόρο αυτό υπολογίζονται και τα έσοδα από χρηματιστηριακές συναλλαγές) όπου αρχικώς είχαν προϋπολογισθεί ότι θα εισπραχθούν περί τα 570 δισ. δρχ., ενώ τελικά υπολογίζονται έσοδα ύψους 302 δισ. δρχ. (-46,9%).

Ουσιαστικά οι φόροι που έσωσαν τον τακτικό προϋπολογισμό του 2001 είναι οι συνήθεις ύποπτοι έμμεσοι φόροι, οι οποίοι αυξήθηκαν σε σχέση με το 2000 κατά 340 δισ. δρχ.

Και στο γεγονός αυτό συνέτεινε η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Απ. Φωτιάδη στο να εισπραχθούν εντός του 2001 τα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τα τέλη παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 119,4% σε σχέση με το 2000. Σημειώνεται ότι αρχικώς είχαν υπολογισθεί ότι θα εισπραχθούν 140 δισ. δρχ., αλλά προκειμένου να μην παρουσιαστούν αποκλίσεις στον προϋπολογισμό του 2001 αποφασίσθηκε να εγγραφούν στον προϋπολογισμό επιπλέον 85 δισ. δρχ. από τα τέλη κυκλοφορίας του 2002, ενώ ένα μέρος των εσόδων αυτών προστίθεται στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Υστέρηση 100 δισ.

Επίσης, τα μη φορολογικά έσοδα (μερίσματα από επιχειρήσεις του Δημοσίου κ.λπ.) παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το 2000 της τάξεως του 75,1%.

Παρά ταύτα, ο προϋπολογισμός του 2001 θα κλείσει με υστέρηση έναντι των αρχικών προβλέψεων κατά 0,8%, δηλαδή κατά 100 δισ. δρχ.

Τέλος, να αναφερθεί ότι τα νούμερα της εισηγητικής εκθέσεως που κατέθεσε ο κ. Χριστοδουλάκης στη Βουλή διαφέρουν από αυτά που έχουν εγγραφεί στον τόμο των κεντρικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από άμεσους φόρους το 2002 σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση θα ανέλθουν στο ποσό των 14.617,50 εκατ. ευρώ, ενώ στον αναλυτικό τόμο (σελ. 14) αναφέρεται ότι θα εισπραχθούν περί τα 13.737,34 εκατ. ευρώ…