ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πραγματική σύγκλιση με δημοσιονομική εξυγίανση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. H ολοκλήρωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης. H σημασία αυτής της συμβολής δεν έχει γενικώς συνειδητοποιηθεί. Αντίθετα, θεωρείται πολλές φορές ότι οδηγεί σε περιορισμό των πραγματικών εισοδημάτων. H άποψη αυτή δεν είναι ορθή, επειδή βασίζεται μόνο στις ενδεχόμενες βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής και δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τα μακροπρόθεσμα και μονιμότερα οφέλη που αυτή συνεπάγεται για την ανάπτυξη. Τη θέση αυτή ανέπτυξε ο διοικητής της ΤτΕ, Λουκάς Παπαδήμος, μιλώντας χθες το βράδυ σε εκδήλωση που διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη πέντε ξένα Επιμελητήρια. Σε μια οικονομία όπως η ελληνική, επισήμανε ο κ. Παπαδήμος, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα καθώς και δυσκαμψίες ή ανεπαρκή ανταγωνισμό, είναι ανάγκη να προωθηθούν διαρθρωτικά μέτρα, τα οποία θα προκαλέσουν αύξηση της παραγωγικότητας και του ανταγωνισμού. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν μεσοπρόθεσμα στην άμβλυνση των πληθωριστικών πιέσεων και στη διεύρυνση της προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών και συνεπώς στην επίτευξη σταθερά υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Τον ίδιο στόχο αναμένεται να εξυπηρετήσει και η υιοθέτηση του ευρώ, που θα επηρεάσει θετικά την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. O κ. Παπαδήμος έσπευσε να διαψεύσει αρνητικές προσδοκίες για αδικαιολόγητες αυξήσεις των τιμών από την 1η Ιανουαρίου 2002, τονίζοντας ότι η ανησυχία αυτή δεν επιβεβαιώνεται από τις μέχρι τώρα εξελίξεις. «Οι προοπτικές για την αξιοποίηση των ευκαιριών και την αντιμετώπιση των αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας είναι ευνοϊκές εφόσον όλοι μας ενστερνισθούμε το «συν ευρώ και χείρα κίνει»», κατέληξε.

Παράλληλα, με απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Οικονομίας κ. Χρήστου Πάχτα εγκρίθηκε συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 80 δισ. δρχ. από το ΠΔΕ 2001, της εταιρείας «Αττικό Μετρό» γεγονός που αυξάνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό σε περίπου 108,6 δισ.