ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναστέλλεται προσωρινά ο διαγωνισμός για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό

Αναστέλλεται προσωρινά ο διαγωνισμός για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ανέστειλε τη συνέχιση του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για την παραχώρηση της άδειας καζίνο που θα λειτουργήσει στο Ελληνικό. Η απόφαση είναι αποτέλεσμα σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η Hard Rock International (HRI) στο πλαίσιο της ένστασης που κατέθεσε κατά των αποφάσεων της ΕΕΕΠ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της HRI, «η επταμελής σύνθεση της ΑΕΠΠ έκρινε ότι “η προσφυγή περιέχει συγκεκριμένους λόγους και αιτιάσεις με τις οποίες αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση σοβαρές πλημμέλειες που χρήζουν επισταμένης αξιολόγησης”».

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την οριστική απόφασή της επί της προσφυγής, “διότι ενόψει και της σπουδαιότητας των τιθέμενων νομικών και πραγματικών ζητημάτων απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής, σε έκταση αυτοτελής και σε συνδυασμό μεταξύ τους μελέτης”. Η αιτιολογία της εκδοθείσας απόφασης», καταλήγει η ανακοίνωση της HRI, «αναδεικνύει τη σοβαρότητα, καθώς και τη νομική και πραγματική θεμελίωση της προσφυγής της Hard Rock International». Στην πραγματικότητα όμως η απόφαση της ΑΕΠΠ επιβάλλει στην ΕΕΕΠ αυτό που ήδη είχε προαποφασιστεί σχετικά. Η ΕΕΕΠ με το υπόμνημά της προς την ΑΕΠΠ είχε επισημάνει ρητώς ότι ο διαγωνισμός δεν θα συνεχιστεί παρά μόνον εφόσον η τελευταία εκδώσει απόφαση απόρριψης της ένστασης της HRI.

Στο μεταξύ, σε νέες επικρίσεις κατά της Mohegan και της συνεταίρου της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αλλά και κατά του υπουργού Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδη, προχώρησε ο επικεφαλής της Hard Rock Τζιμ Αλεν. Μιλώντας προς το Global Gaming Business (GGB) News, ο πρόεδρος της Hard Rock ανέφερε ότι η εταιρεία του, παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκε από τον διαγωνισμό, εργάζεται εντατικά ώστε «να διορθώσει το λάθος που έχει γίνει». Στη συνέντευξή του επαναλαμβάνει ότι ο διαγωνισμός δεν είναι δίκαιος και ότι ο ίδιος θα είχε αποδεχθεί το αποτέλεσμα αν ήταν δίκαιος ο ανταγωνισμός.

«Δεν θα ακούσετε ποτέ κάτι αρνητικό για τη διαδικασία από τον Τζιμ Αλεν όσο αυτή είναι δίκαιη. Αυτή (σ.σ.: του Ελληνικού) δεν ήταν από την αρχή δίκαιη», είπε ο κ. Αλεν. Μάλιστα, κατηγόρησε τη Μohegan ότι της έχουν επιβληθεί πρόστιμα στις ΗΠΑ με κατηγορίες περί ξεπλύματος χρήματος και άλλα εγκλήματα, που δεν περιλήφθηκαν στον φάκελο της εταιρείας. «Αλλος ένας λόγος για τον αυτόματο αποκλεισμό (σ.σ.: της Mohegan)», λέει ο κ. Αλεν, ενώ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνει ότι η εταιρεία βρέθηκε στο στόχαστρο της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη δημιουργία καρτέλ που συμφωνούσε τα τιμήματα στους διαγωνισμούς.

Τέλος, ο κ. Αλεν καταφέρεται, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει, εναντίον του υπουργού Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδη. Επικρίνει μια τοποθέτηση του τελευταίου, ότι τυχόν προσφυγή της Hard Rock κατά των αποφάσεων του διαγωνισμού δεν θα έχει καμία τύχη. «Ετσι, κάποιος αναρωτιέται ότι, αν έχεις ήδη σχηματίσει άποψη και ότι δεν πρόκειται να ακούσεις τα επιχειρήματα, τότε πώς αυτή είναι μια δίκαιη διαδικασία;», αναρωτήθηκε ο κ. Αλεν.