ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώνεται το χάσμα των συντάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών

Μειώνεται το χάσμα των συντάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών

Κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες μειώθηκε το χάσμα των συντάξεων μεταξύ των δύο φύλων στη χώρα μας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Μάλιστα, η χώρα μας, με τις συνταξιοδοτικές παροχές των γυναικών να είναι κατά 25% χαμηλότερες σε σχέση με αυτές των ανδρών, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που κινείται στο 30%. Οπως επισημαίνει η Eurostat, με την πάροδο του χρόνου το χάσμα των συντάξεων μεταξύ των δύο φύλων (ηλικίας άνω των 65 ετών) μειώνεται και είναι το 2018 τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες  χαμηλότερο σε σχέση με το 2010 (34%).

Παραμένει βέβαια δεδομένο ότι οι γυναίκες λαμβάνουν χαμηλότερες συντάξεις σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., με την έκταση του χάσματος να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται στο Λουξεμβούργο, όπου οι γυναίκες έλαβαν το 2018 κατά 43% χαμηλότερη σύνταξη από τους άνδρες και ακολουθούν από κοντά, η Μάλτα (42%), η Ολλανδία (40%), η Αυστρία (39%), η Κύπρος (38%) και η Γερμανία (37%). Οι μικρότερες διαφορές παρατηρήθηκαν σε Εσθονία (1%), Δανία (7%), Σλοβακία (8%), Τσεχία (13%) και Ουγγαρία (16%).

Σε σύγκριση με το 2010, το χάσμα των συντάξεων μεταξύ των δύο φύλων μειώθηκε στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Οι πιο αισθητές μειώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (από 37% το 2010 σε 25% το 2018), στη Δανία (-11 ποσοστιαίες μονάδες), στο Βέλγιο και στη Σλοβενία ​​(κατά 10 μονάδες κάθε μία). Αντίθετα, το χάσμα αυξήθηκε σε 7 κράτη-μέλη της Ε.Ε. από το 2010. Η σημαντικότερη αύξηση παρατηρήθηκε στη Μάλτα (από 22% το 2010 σε 42% το 2018 ή +20 π. μον.).