ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταχύτερα οι πληρωμές των οφειλών του Δημοσίου

Ταχύτερα οι πληρωμές των οφειλών του Δημοσίου

Ταχύτερες πληρωμές από το ελληνικό Δημόσιο στους προμηθευτές, διεύρυνση των συμψηφισμών σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης και φρένο στα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη από και προς το Δημόσιο επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Οικονομικών, ενεργοποιώντας ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τον σκοπό αυτό.

Στόχος όπως προαναφέρθηκε είναι η επίσπευση των διαδικασιών πληρωμών αλλά και η απλοποίηση και διασφάλιση της εγκυρότητας της διαδικασίας. Ταυτόχρονα, για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και εφορίες) θα μηδενιστούν τα λάθη, καθώς καταργείται η σημερινή χειρόγραφη διαδικασία.

Ηδη τέθηκε σε εφαρμογή η διασύνδεση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος δημοσιονομικής πολιτικής με το Τaxis, με το οποίο οι αρμόδιες αρχές θα λαμβάνουν άμεσα τα χρηματικά εντάλματα για έλεγχο και συμψηφισμό στην περίπτωση που υπάρχουν χρέη. Με τον τρόπο αυτό αντικαθίσταται η υφιστάμενη διαδικασία αποστολής με φαξ των διενεργούμενων από τις εφορίες συμψηφισμών και πλέον όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά.

Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη ότι απαιτείται έλεγχος, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα ελέγχουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμψηφισμού των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με οφειλές των δικαιούχων ή και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενημερότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τις πληρωμές δεν θα ελέγχουν τις προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας των δικαιούχων.

Επίσης επισπεύδονται οι πληρωμές μικρών ποσών. Συγκεκριμένα, οφειλές κάτω των 1.500 ευρώ θα διεκπεραιώνονται αμέσως, ενώ θα υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες ελέγχου για μεγαλύτερα ποσά.

Σημειώνεται ότι σήμερα ο συμψηφισμός δεν διενεργείται για όλες τις περιπτώσεις οφειλών στην εφορία και καθόλου με τα ασφαλιστικά ταμεία. Στις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου είναι να διενεργούνται και συμψηφισμοί διευρυμένοι, οι οποίοι θα αφορούν συμψηφισμούς για χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ενδεχομένως και άλλους φορείς του Δημοσίου.

«Φρένο» σε νέα χρέη

Παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι με τη νέα διαδικασία θα σταματήσει η δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών από το Δημόσιο, ενώ θα μειωθεί το τεράστιο στοκ οφειλών των φορολογουμένων (άνω των 135 δισ. ευρώ) σε εφορία και Ταμεία. Δηλαδή αυτό που επιθυμεί η κυβέρνηση είναι μετά τον μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στο τέλος του έτους, που ανέρχονται σε 2 δισ. ευρώ περίπου, να μη δημιουργηθούν νέα. Αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο θα εξοφλεί τους προμηθευτές του σε διάστημα το αργότερο τριών μηνών και αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί πιθανές οφειλές των προμηθευτών του Δημοσίου προς εφορία, Ταμεία κ.λπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική διάταξη που θα προβλέπει τη διεύρυνση των συμψηφισμών θα κατατεθεί, εκτός απρόοπτου, στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί τον Μάρτιο στη Βουλή για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου. Οπως αναφέρει ο ίδιος παράγοντας, το σχέδιο των συμψηφισμών σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη στο τέλος του 2022. Το μέτρο θα εποπτεύεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία παρακολουθεί ήδη την αυτοματοποιημένη διαδικασία των συμψηφισμών των επιστροφών φόρου με οφειλές από ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ που δεν έχει εξοφληθεί ή μη ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα χρέη.

Σήμερα οι συμψηφισμοί μπορούν να γίνουν είτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου είτε αυτεπαγγέλτως από τον έφορο. Οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν λαμβάνειν από διάφορα υπουργεία, ενώ την ίδια στιγμή δεν μπορούν να είναι συνεπείς με την εφορία, μπορούν να προχωρήσουν σε συμψηφισμό απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με βεβαιωμένα χρέη που υπάρχουν σε ΔΟΥ ή τελωνεία, ληξιπρόθεσμα ή μη, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής.

Σημειώνεται ότι συμψηφισμοί διενεργούνται και αυτεπαγγέλτως από τον έφορο σε περίπτωση που υφίστανται βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο, ληξιπρόθεσμα ή μη, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή τελούν σε αναστολή και από τα στοιχεία που υπάρχουν αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου (π.χ. αν υφίσταται τίτλος επιστροφής, αν ο οφειλέτης αιτείται χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας από το Δημόσιο ή γνωστοποιεί την απαίτησή του κατά του Δημοσίου ο ίδιος ή η εκκαθαρίζουσα αρχή).

Πλάνο αποπληρωμής

Σε ό,τι αφορά τα παλαιά χρέη του Δημοσίου, αυτά που διενεργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2019, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ολοκληρώνει το πλάνο αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες των συναρμόδιων υπουργείων. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορούν κυρίως σε εκκρεμείς συντάξεις συνταξιοδότησης και οφειλές των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, του ΕΟΠΠΥ, των νοσοκομείων και των ΟΤΑ, που έχουν είτε νομικά είτε διοικητικά κωλύματα στην είσπραξή τους από τους φορείς υποδοχής. Στόχος της κυβέρνησης είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχουν μηδενισθεί εκτός από ορισμένες συντάξεις που θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα.

Πρώτα σε καθυστερήσεις παραμένουν τα νοσοκομεία

Από τα 9,5 δισ. ευρώ που ανέρχονταν στα τέλη Δεκεμβρίου του 2012, τα χρέη του Δημοσίου έχουν πλέον περιοριστεί στα 2 δισ. ευρώ. Αν και με τα χρήματα που δόθηκαν μέσω των μνημονίων θα έπρεπε να έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους, ωστόσο, προβλήματα που αφορούν σε σημαντικό βαθμό τη διαδικασία και τη γραφειοκρατία έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρησή τους ακόμα και σήμερα. Πάντως, το 2019 η πρώτη ουσιαστική μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου σε ιδιώτες σημειώθηκε τον Δεκέμβριο.

Τα στοιχεία δείχνουν μείωση της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ από τον Νοέμβριο του 2019 στον Δεκέμβριο, με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων να περιορίζονται από τα 780 εκατ. ευρώ στα 667 εκατ. ευρώ και τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου στο ίδιο διάστημα να συρρικνώνονται από το 1,480 δισ. ευρώ σε 1,278 δισ. ευρώ. Σε όλους τους επιμέρους φορείς καταγράφεται μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) να βρίσκονται στην πρώτη θέση των «κακοπληρωτών».

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μειώθηκαν από τα 199 εκατ. ευρώ στα 179 εκατ. ευρώ, των νοσοκομείων από τα 354 εκατ. ευρώ στα 293 εκατ. ευρώ και των λοιπών νομικών προσώπων από τα 293 στα 244 εκατ. ευρώ. Οι ΟΚΑ εμφανίζουν μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τα 560 στα 506 εκατ. ευρώ.

Τα χρέη προς την εφορία στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 ανήλθαν σε 6,953 δισ. ευρώ, έναντι 6,21 δισ. ευρώ που ήταν τον Οκτώβριο. Μαζί με τα παλαιά φέσια, ύψους 99,8 δισ. ευρώ, τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, το σύνολο παλαιών και νέων ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο τον Νοέμβριο σε 105,4 δισ. ευρώ, έναντι 104,8 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο.

Οι κατασχέσεις

Αξίζει να σημειωθεί πως, συνολικά, με ρυθμίσεις και κατασχέσεις, η ΑΑΔΕ κατάφερε να βάλει στα ταμεία του κράτους 2,118 δισ. ευρώ. Συνολικά σε 1,2 εκατ. φορολογουμένους έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, ενώ επιπρόσθετα 1,8 εκατ. είναι αντιμέτωπο με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.