ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξήντα εκατομμύρια της Folli Fοllie «έπιασε» η δικαιοσύνη

Εξήντα εκατομμύρια της Folli Fοllie «έπιασε» η δικαιοσύνη

De facto θεματοφύλακας της εξυγίανσης της Folli Follie καθίσταται η επικεφαλής της αρχής για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αννα Ζαϊρη, η οποία προχώρησε στη δέσμευση στοιχείου του ενεργητικού της κλυδωνιζόμενης εταιρίας εκτιμώμενης αξίας 60 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα προχώρησε στη δέσμευση 803.000 μετοχών της ελβετικής πολυεθνικής εταιρίας  Dufry A.G, της οποίας η Folli Follie είχε λάβει ως μέρος του τιμήματος για την προ ετών πώληση  της θυγατρικής της «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών».

Οι εν λόγω μετοχές του Dufry παραμένουν σε λογαριασμό μεσεγγύησης μέχρι την εκπλήρωση συγκεκριμένων συμβατικών προϋποθέσεων που τέθησαν κατά την τότε αγοραπωλησία, η εκπλήρωση των οποίων εκτιμάται ότι υλοποιείται εντός του επομένου μηνός.

Ο έλεγχος των άμεσα ρευστοποιήσιμων αυτών μετοχών αποτελούσε σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, επιδίωξη όλων των εμπλεκομένων πλευρών (πιστωτές, Διοίκηση, Ιδιοκτησία) και ειδικότερα της υπό απομάκρυνση διοίκησης (αύριο συζητείται το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την αλλαγή του ΔΣ της Folli Follie).

Τα μετρητά που μπορεί να αποφέρει η πώληση αυτών των μετοχών ενδέχεται να αποτελέσουν τη βάση τυχόν συμφωνίας εξυγίανσης που θα παρουσιαστεί, εφόσον εγκριθεί, από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Η δέσμευσή τους τώρα από την Αρχή δημιουργεί τα εχέγγυα για την βέλτιστη αξιοποίησή τους και τη μη καταδιασπάθισή τους αναφέρουν νομικές πηγές στην «Κ».