ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευκαιρίες στις ΑΠΕ βλέπουν και οι τράπεζες

banks

«Η ενέργεια είναι το νόμισμα του μέλλοντος», επισημαίνει χαρακτηριστικά ανώτερο τραπεζικό στέλεχος, θέλοντας να επισημάνει εμφατικά τη ζήτηση που θα έχουν τα προσεχή χρόνια οι επενδύσεις σε όλες τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν ήδη υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων άνω των 3 δισ. ευρώ σε επενδύσεις ΑΠΕ και σύμφωνα με αρμόδια στελέχη οι προγραμματισμένες νέες επενδύσεις για το 2020 προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι η στροφή στην «πράσινη ενέργεια» θεωρείται μονόδρομος, οι τράπεζες θέτουν στο επίκεντρο της στρατηγικής τους τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, διακρίνοντας ήδη αυξημένο ενδιαφέρον τόσο από εγχώρια όσο και από ξένα σχήματα.

Αιχμή των επενδύσεων τα προσεχή χρόνια θα αποτελέσουν όχι μόνο τα μεγάλα ή τα μικρότερα αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα, αλλά και οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες όπως το βιοαέριο. Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που συνδυάζουν τη διαχείριση των αποβλήτων με συστήματα παραγωγής ενέργειας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον και μικρότερων επενδυτών.

Οπως εξηγούν, η χρηματοδότηση των ΑΠΕ είναι άλλωστε από τους πιο ελκυστικούς κλάδους τιμολογιακά για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος, στον βαθμό που το σημερινό σύστημα των εγγυημένων αποδόσεων έχει προβλέψιμες και εξασφαλισμένες χρηματορροές εσόδων και αποπληρωμών αυτών των δανείων.

Στόχος, ωστόσο, είναι να διερευνηθούν και άλλες μορφές τιμολόγησης με βάση το merchant risk που υπάρχει ήδη ως τάση στην Ευρώπη, αλλά και άλλα είδη επενδύσεων όπως οι ενεργειακές κοινότητες, που επιτρέπουν τη δημιουργία μικρών συνεργατικών σχημάτων για επενδύσεις σε πράσινες μορφές ενέργειας.