ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναστολή δόσεων δανείων μόνο για τα νομικά πρόσωπα

18sel22trp

Αυστηρώς νομικά πρόσωπα θα αφορά η αναστολή καταβολής δόσεων που αποφάσισαν οι τράπεζες για όλα τα τοκοχρεολυτικά δάνεια επιχειρήσεων που πλήττονται από τον κορωνοϊό, με έμφαση στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, της εστίασης και του λιανεμπορίου.

Το μέτρο αποσκοπεί στην ανακούφιση των άμεσα πληγέντων, χωρίς να αποκλείεται σταδιακά να εξεταστούν και άλλα μέτρα, εφόσον η οικονομική κρίση βαθύνει και οι επιπτώσεις επεκταθούν και στα νοικοκυριά. Ανοιχτό είναι άλλωστε το θέμα της παράτασης στην πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, το οποίο αν και δεν έχει συζητηθεί ακόμη με τους θεσμούς, αποτελεί από τα άμεσα μέτρα που θα επιστρατευθεί για τα φυσικά πρόσωπα.

Το μέτρο αναστολής καταβολής δόσεων για τα δάνεια των νομικών προσώπων που αποκάλυψε χθες η «Κ», αποφασίστηκε σε κεντρικό επίπεδο με την καθοδήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και ανακοινώθηκε χθες από την Ελληνική Ενωση Τραπεζών, αποσαφηνίζοντας ότι αφορά αυστηρά όσες επιχειρήσεις υπήρξαν συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019. Το μέτρο αφορά στην αναστολή της καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεολύσια) που οφείλονται από σήμερα μέχρι, τουλάχιστον, την 30ή Σεπτεμβρίου 2020. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα, δηλαδή Α.Ε., ΕΠΕ και Ο.Ε. και δεν καλύπτει τις ατομικές επιχειρήσεις. Το μέτρο είναι στοχευμένο και αφορά στους κλάδους που πλήττονται άμεσα από την κρίση, δηλαδή τον τουρισμό, τις μεταφορές, την εστίαση και το λιανεμπόριο, με εξαίρεση φυσικά τον τομέα των σούπερ μάρκετ, που έχει συγκεντρώσει το μεγάλο μέρος της καταναλωτικής ζήτησης και το μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης ρευστότητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΤ, «οι δανειολήπτες μπορούν να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεολυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, ενώ για το όλο χρονικό διάστημα της αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι θα καταβάλλονται κανονικά».

Οι «διαχειριστές» δανείων

Στην αναχαίτιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό συστρατεύονται και οι εταιρείες διαχείρισης και ήδη η IntrumHellas και η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσαν ένα εξειδικευμένο σχέδιο με σκοπό τη στήριξη και διευκόλυνση των δανειοληπτών, ιδιωτών και επιχειρήσεων, που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την εξάπλωση του ιού COVID-19 για τους επόμενους μήνες. Με βάση ανακοίνωση της εταιρείας Intrum Hellas προχωράει, σε συνεννόηση με τους συνεπείς δανειολήπτες, στην παροχή διευκολύνσεων για την πληρωμή των υποχρεώσεών τους, αλλά και σε άλλες ρυθμίσεις ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία επικοινωνεί ήδη με τους δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς που εξυπηρετεί, ώστε να ενημερωθεί για τυχόν έκτακτες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως είναι η μείωση εισοδήματος ή κύκλου εργασιών. Το σχέδιο έχει λάβει την έγκριση της Τράπεζας Πειραιώς και εξειδικεύει τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών αυτών κατηγοριών δανειοληπτών, τους οποίους η εταιρεία προτίθεται να διευκολύνει τους επόμενους μήνες.

Ενίσχυση ρευστότητας

Πέραν του στοχευμένου μέτρου που ανακοίνωσε η ΕΕΤ και όπως προκύπτει και από τις επιστολές των επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών προς το προσωπικό τους, τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, αξιοποιώντας και την ευελιξία που παρέχουν οι εποπτικές αρχές, θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις τόσο σε ό,τι αφορά τις δανειακές τους υποχρεώσεις όσο και με μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας.

Η ρευστότητα που εκτιμάται ότι θα απελευθερωθεί για τις ελληνικές τράπεζες μετά και τη χαλάρωση των κριτηρίων που αποφασίστηκε σε επίπεδο ΕΚΤ, εκτιμάται κοντά στα 5,5 δισ. ευρώ και αναμένεται να ενισχυθεί και από τα κυβερνητικά μέτρα όπως η αναστολή καταβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και η δέσμη μέτρων για τη στήριξη των εργαζομένων. Παράλληλα αναμένονται και πρόσθετα μέτρα στήριξης της οικονομίας, όπως η ενεργοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων, η παροχή ρευστότητας με ευνοϊκά επιτόκια ή η χαλάρωση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, τα οποία θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα, καθώς θα ξεδιπλώνονται οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της οικονομίας. Η συμβολή του κράτους, όπως προκύπτει και από το χθεσινό διάγγελμα του πρωθυπουργού, θα γίνει μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων και των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, τα οποία θα επανασχεδιαστούν προκειμένου να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω της κρίσης από την πανδημία.