ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρίμηνη πληρωμή τόκων από Δημόσιο για ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια

31sel22ypoik

Στην αποπληρωμή για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο όλων των τόκων για τα ενήμερα δάνεια που έχουν οι επιχειρήσεις προς τις τράπεζες προχωρεί η κυβέρνηση, ενεργοποιώντας παράλληλα από τις αρχές Μαΐου το Εγγυοδοτικό Ταμείο για τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης με κρατική εγγύηση σε όσες επιχειρήσεις πλήττονται από την κρίση.

Στο μέτρο της αποπληρωμής από το κράτος των τόκων για τα δάνεια των επιχειρήσεων που είναι ενήμερες, αναφέρθηκε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ρευστότητας για επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση με βάση τους ΚΑΔ που ανακοινώνει το υπουργείο Οικονομικών και τους νέους ενταγμένους στα μέτρα στήριξης. Το μέτρο, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης, αποβλέπει και «στη διατήρηση της ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος».

Οπως ανακοίνωσε ο κ. Γεωργιάδης, η τρίμηνη αποπληρωμή των τόκων από το Δημόσιο μπορεί να επεκταθεί χρονικά για άλλους δύο μήνες εάν και εφόσον καταστεί αναγκαίο από την εξέλιξη της κρίσης και συνδέεται με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, ξεκαθαρίζοντας ότι «επιχείρηση που θα προχωρήσει σε απολύσεις, δεν θα λάβει αυτήν την ενίσχυση».

Σε ό,τι αφορά το Εγγυοδοτικό Ταμείο, που ενεργοποιείται στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε επιχειρήσεις με εγγύηση του Δημοσίου, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι επιδίωξη της κυβέρνησης είναι ο μηχανισμός να ενεργοποιηθεί στις αρχές Μαΐου. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Γιάννη Τσακίρη, η συμμετοχή του Δημοσίου μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ με στόχο η εκτιμώμενη ρευστότητα που θα διοχετευθεί στις επιχειρήσεις να φτάσει τα 3,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, οι πόροι αυτοί εξετάζεται να διπλασιαστούν σταδιακά και οι κρατικές εγγυήσεις να φτάσουν τα 2 δισ. ευρώ κινητοποιώντας ρευστότητα 7 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια θα δοθούν υπό τη μορφή κεφαλαίου κίνησης τόσο σε μικρομεσαίες όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις που ήταν μέχρι και τα τέλη του 2019 συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες, δηλαδή δεν είχαν εμφανίσει καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών μηνών.

Σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου, η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου θα καλύπτει το 80% του κάθε δανείου που θα χορηγείται, ενώ οι τράπεζες θα καλύπτουν το υπόλοιπο 20%. Το πρόγραμμα πάντως προβλέπει πλαφόν εγγύησης για το σύνολο του χαρτοφυλακίου των δανείων που θα χορηγηθούν, το οποίο με βάση τις τελευταίες πληροφορίες διαμορφώνεται στο 30% για τα δάνεια που θα δοθούν σε μεγάλες επιχειρήσεις και στο 40% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η κρατική εγγύηση θα αφορά όσα δάνεια εκταμιευθούν έως και τα τέλη του 2020, ενώ η διάρκεια των δανείων θα είναι 5ετής. Το ποσό του δανείου σύμφωνα με το σχέδιο νόμου δεν θα υπερβαίνει ένα από τα παρακάτω όρια:

• Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019.

• Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το 2019.

• Επειτα από τεκμηρίωση και βάσει σχεδίου, που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των παραπάνω ορίων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση και για τους επόμενους 12 μήνες για τη μεγάλη επιχείρηση.