ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κίνητρο για καταβολή των εισφορών κανονικά

01s1efka1

Το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών που επιθυμούν να καταβάλουν εντός προθεσμίας τις ασφαλιστικές εισφορές τους Φεβρουαρίου – Μαρτίου στον ΕΦΚΑ καταλαμβάνει η πρόβλεψη για έκπτωση της τάξης του 25%, όπως ξεκαθαρίζεται με την τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Η έκπτωση αφορά το σύνολο των μη μισθωτών είτε έχουν κλείσει την επιχείρησή τους με κρατική εντολή, είτε πλήττονται με βάση τους ΚΑΔ που έχουν δημοσιευθεί, είτε όχι. Βασική προϋπόθεση είναι βεβαίως να πληρώσουν τις εισφορές τους εντός του προβλεπόμενου διαστήματος και συγκεκριμένα όσον αφορά τις εισφορές Φεβρουαρίου έως τις 10 Απριλίου.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η μείωση θα έχει αντίκτυπο στον υπολογισμό της σύνταξης στο μέλλον, καθώς οι συντάξιμες αποδοχές για τους συγκεκριμένους μήνες θα υπολογιστούν με βάση τα πραγματικά, μειωμένα ποσά που έχουν καταβληθεί.

Στον αντίποδα, η παράταση πληρωμών των εισφορών του Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2020 αφορά αποκλειστικά και μόνο τους επαγγελματίες των οποίων οι επιχειρηματικές δραστηριότητες ανεστάλησαν με κρατική εντολή ή ανήκουν στη λίστα των πληττόμενων κλάδων. Εφόσον βέβαια το επιλέξουν οι ίδιοι. Προσοχή. Σε αυτή την περίπτωση, δε, δεν ισχύει η έκπτωση.

Οι εν λόγω επαγγελματίες δικαιούνται παράταση καταβολής των εισφορών ως εξής:

– Οι εισφορές περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου απαιτητές έως 31/3/2020 (10/4/2020) μετά την παράταση και Μαρτίου απαιτητές έως 30/4/2020 αντίστοιχα, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός των ανωτέρω ημερομηνιών. Οι εισφορές αυτές εξοφλούνται τμηματικά σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30/9/2020. Για τους ίδιους δικαιούχους, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων παρατείνεται κατά τρεις μήνες.