ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απελευθερώνονται πόροι έως 6,5 δισ. από το ΕΣΠΑ

Απελευθερώνονται πόροι έως 6,5 δισ. από το ΕΣΠΑ

Κοινοτικοί πόροι ύψους 4,5 έως 6,5 δισ. ευρώ απελευθερώνονται από το ΕΣΠΑ ώστε να διοχετευθούν με μεγάλη ταχύτητα στην πραγματική οικονομία και στην κάλυψη των επιπτώσεων της πανδημίας. Αυτό εξασφάλισε η κυβέρνηση, κατόπιν απευθείας επικοινωνίας του πρωθυπουργού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

Πρόκειται για πόρους που απελευθερώνονται, χωρίς σε αυτούς να υπολογίζεται η μόχλευση πόρων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων. Η αποδέσμευση κοινοτικών πόρων επιτρέπει σε πρώτη φάση την ενίσχυση των Εγγυοδοτικού Ταμείου με κεφάλαια άνω του προβλεπόμενου ποσού του 1 δισ. ευρώ για τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης με κρατική εγγύηση στις επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση. Η κρατική συμμετοχή αναμένεται από το 1 δισ. ευρώ να φτάσει στα 2 δισ. ευρώ, κινητοποιώντας μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης κεφάλαια της τάξης των 7 δισ. ευρώ, από 3,5 δισ. ευρώ που είχε αρχικώς σχεδιαστεί.

Χάρη στην ευελιξία που εξασφαλίστηκε, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων μόνο με κοινοτικούς πόρους, και μάλιστα χωρίς εθνική συνδρομή για το τρέχον έτος, γεγονός που επιτρέπει την ανακατεύθυνση χρημάτων του προϋπολογισμού σε άλλες ανάγκες, που έχει προκαλέσει η πανδημία του COVID-19. Η ευελιξία που εγκρίθηκε δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς πόρων ανάμεσα σε περιφέρειες και ανάμεσα σε διαφορετικά κοινοτικά ταμεία, τα οποία κανονικά έχουν στεγανοποιημένες χρηματοδοτικές αποστολές, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επιπλέον, εξασφαλίστηκε η δυνατότητα απρόσκοπτης χρήσης αδιάθετων πόρων προηγούμενων ετών, επιτρέποντας στη χώρα μας να αξιοποιήσει στο έπακρον την κοινοτική χρηματοδότηση. Οι ευρωπαϊκοί πόροι θα διοχετευθούν στην ελληνική οικονομία για την τόνωση της ρευστότητας επιχειρήσεων και για μερική κάλυψη του εισοδήματος εργαζομένων οι οποίοι τίθενται προσωρινά σε σχήματα ευέλικτης εργασίας, λόγω των περιστάσεων.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης με τα συναρμόδια υπουργεία, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή των ελληνικών αιτημάτων, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις της Ε.Ε. μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερα κοινοτικά κονδύλια για το έτος 2020, «προχωρώντας σε ανασχεδιασμούς μεταξύ των περιφερειών και χωρίς να χρησιμοποιήσουμε καθόλου εθνικούς πόρους».