ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο ενισχύει την οικονομία το πακέτο των 5 δισ.

Πόσο ενισχύει την οικονομία το πακέτο των 5 δισ.

Την πολλαπλασιαστική επίδραση που έχει στην οικονομία η αύξηση των δημοσίων δαπανών, μετριάζοντας το υφεσιακό αποτέλεσμα του κορωνοϊού, υπολόγισε το ΚΕΠΕ, σε μελέτη του που δημοσίευσε χθες. Συγκεκριμένα, υπολόγισε ότι για κάθε 1 εκατ. ευρώ πρόσθετης καταναλωτικής δαπάνης, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 1,487 εκατ. ευρώ. Επίσης, προκαλείται αύξηση της απασχόλησης κατά περίπου 33.542 εργαζομένους. Στα αρνητικά, προκαλείται επιβάρυνση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών κατά περίπου 359.000 ευρώ. Ετσι, όπως επισημαίνεται, μια αύξηση της κρατικής καταναλωτικής δαπάνης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 στην ελληνική οικονομία κατά 5 δισ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 2,7% του ΑΕΠ, θα προκαλέσει:

• Αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 3,97 ποσοστιαίες μονάδες,

• Αύξηση της συνολικής απασχόλησης στην οικονομία κατά περίπου 167,62 χιλιάδες θέσεις εργασίας ή κατά περίπου 3,90 ποσοστιαίες μονάδες,

•Αύξηση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών κατά περίπου 1,8 δισ. ευρώ.

Σε προηγούμενη ανάλυσή του το ΚΕΠΕ υπολόγιζε ότι μια μείωση των τουριστικών εισπράξεων κατά 1 δισ. προκαλεί μείωση του ΑΕΠ κατά 0,57%, μείωση της απασχόλησης κατά 0,61% και αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών κατά 675,52 εκατ.

Συνεπώς, συμπεραίνει, οι μοναδιαίες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των κρατικών δαπανών στην ελληνική οικονομία είναι ισχυρότερες από αυτές του τουριστικού τομέα. Ετσι, στο μέτρο που θα εξασφαλιστεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος που απαιτείται για την άσκηση επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και, ταυτόχρονα, θα ασκηθούν οι κατάλληλες αναδιανεμητικές πολιτικές, είναι εφικτό να αντισταθμιστεί σημαντικό μέρος των αρνητικών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία. Από την άλλη πλευρά, οι αρνητικές επιπτώσεις στον εξωτερικό τομέα της χώρας δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν, ενώ είναι εύλογο να αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις τόσο στις εξαγωγές όσο και στην επενδυτική δραστηριότητα.