ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προώθηση ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

Προώθηση ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

Πλαίσιο συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας που έχει «παγώσει» λόγω κορωνοϊού αλλά και την επίτευξη των στόχων του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) για ενεργειακή αναβάθμιση του 12%-15% των κτιρίων μέχρι το 2030, υπέγραψαν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το ΤΕΕ. Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, σειρά τροποποιήσεων στις τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ σχετικά με τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Συγκεκριμένα, οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν το 2020 και αφορούν είτε νέες κατοικίες είτε προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια προϋποθέτουν υποχρεωτική κατάθεση μελέτης ενεργειακής απόδοσης για ενεργειακή κατηγορία Β+. Το ίδιο καθεστώς ισχύει και για αυτές που θα κατατεθούν το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Από 1η Ιουνίου και εφεξής, η μελέτη ενεργειακής απόδοσης για νέα κτίρια θα πρέπει να τεκμηριώνει την κατάταξή τους στην ενεργειακή κατηγορία Α, όπως προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία και όπως έχει δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση στο ΕΣΕΚ. Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι να δοθεί στον κατασκευαστικό κλάδο –με τη συνδρομή του ΤΕΕ– η δυνατότητα να προετοιμαστεί κατάλληλα, ώστε από το 2022 τα νέα κτίρια να είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Μέχρι το τέλος του έτους και με ευθύνη του ΤΕΕ επικαιροποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για ΑΠΕ, βιοκλιματικά, φωτοτεχνία, θέρμανση και κλιματισμό και αξιολόγηση ενεργειακών επενδύσεων, ώστε να ευθυγραμμίζονται με τον ΚΕΝΑΚ. Επιπλέον, ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Προβλέπεται επίσης ότι στους επόμενους κύκλους του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» θα εξεταστεί η θέσπιση του ενδεδειγμένου συνδυασμού κινήτρων και υποχρεώσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980 και είναι πολύ χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.

Τη βεβαιότητα ότι το νέο πλαίσιο συνεργασίας με το ΤΕΕ «θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας» εξέφρασε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς. «Είναι πολύ θετική» η συνεργασία, τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.