ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυνατότητα αιτήσεων ή διορθώσεων λαθών για το επίδομα των 800 ευρώ

Δυνατότητα αιτήσεων ή διορθώσεων λαθών για το επίδομα των 800 ευρώ

Ανάσα σε λογιστήρια επιχειρήσεων αλλά και σε χιλιάδες εργαζoμένους, που λόγω των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων έχασαν τη δυνατότητα να προβούν σε αίτηση ή διόρθωση λαθών προκειμένου να λάβουν τα 800 ευρώ της ειδικής αποζημίωσης, δίνει απόφαση του υπουργείου Εργασίας. Προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής όχι μόνο συμπληρωματικών ή και διορθωτικών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων, αλλά και νέων δηλώσεων. Παράλληλα, καθορίζει νέες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για πάνω από 160.000 ειδικές περιπτώσεις εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και πληρωμών. Νέες ή συμπληρωματικές αιτήσεις μπορούν να γίνουν και για την περίπτωση της έκπτωσης στα ενοίκια.

Μεταξύ άλλων, η απόφαση προβλέπει τις εξής περιπτώσεις:

• Εργοδότες που δεν έχουν υποβάλει ξανά υπεύθυνη δήλωση και έχουν αλλάξει αναδρομικά ΚΑΔ από πληττόμενο σε κλειστό ΚΑΔ με εντολή δημόσιας αρχής ή και το αντίστροφο μπορούν να προβούν σε δηλώσεις στο σύστημα «Εργάνη» μεταξύ 7-10 Μαΐου. Σε περίπτωση που υποβάλουν δήλωση ως πληττόμενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ως ημερομηνία έναρξης αναστολής συμβάσεων εργασίας οποιαδήποτε ημερομηνία εντός του διαστήματος 21/3/2020-20/4/2020. Αμέσως μετά τη σκυτάλη παίρνουν οι εργαζόμενοι, που πρέπει να υποβάλουν με τη σειρά τους αίτηση στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr μεταξύ 8 και 12 Μαΐου.

• Το ίδιο διάστημα θα μπορούν να προβαίνουν σε ορθές επαναλήψεις δηλώσεων και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοί τους σε περιπτώσεις που έχει υποβληθεί ξανά υπεύθυνη δήλωση και έχουν αλλάξει αναδρομικά ΚΑΔ.

• Σε υποβολή νέων ή συμπληρωματικών υπεύθυνων δηλώσεων για τους εργαζομένους τους, μεταξύ 7 και 10 Μαΐου, μπορούν να προχωρήσουν και επιχειρήσεις προκειμένου να προσθέσουν εργαζομένους που, ενώ εργάζονται στην επιχείρηση, δεν εμφανίζονται στην τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης αυτής. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν συμπεριληφθεί οι εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε έντυπο έχει υποβάλει ο συγκεκριμένος εργοδότης στο σύστημα «Εργάνη» στο παρελθόν. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για περιπτώσεις μεταβίβασης επιχείρησης, μεταφοράς προσωπικού, γνήσιου δανεισμού, απασχόλησης μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, αλλά και επίσχεσης εργασίας ή υποβολής πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας, εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα και χειρόγραφες υποβολές εντύπων.

Και σε αυτές τις περιπτώσεις, επιχειρήσεις – εργοδότες που θα υποβάλουν δήλωση ως πληττόμενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ως ημερομηνία έναρξης αναστολής συμβάσεων εργασίας οποιαδήποτε ημερομηνία εντός του διαστήματος 21/3/2020-20/4/2020. Αντιστοίχως, οι δηλώσεις για τους εργαζομένους θα γίνουν 8-12 Μαΐου.

Να σημειωθεί ότι πληττόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταβάλουν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, σε περίπτωση που έχουν υποβάλει δήλωση αναστολής εντός του Μαρτίου, έχουν τη δυνατότητα με ορθή επανάληψη να επιλέξουν ως ημερομηνία έναρξης του μέτρου μεταξύ του διαστήματος από 21/3/2020 έως 31/3/2020, με σκοπό την υποχρεωτική ευθυγράμμιση με τα αντίστοιχα στοιχεία όπως δηλώνονται στην ΑΠΔ Μαρτίου 2020.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι πληρωμές των 800 ευρώ θα πραγματοποιηθούν 14-15 Μαΐου.

• Ενοίκια. Διόρθωση λαθών προβλέπεται και στην περίπτωση δήλωσης ενοικίου για τον Απρίλιο. Συγκεκριμένα, η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι επιχειρήσεις μπορούν να προβούν σε νέες ή συμπληρωματικές δηλώσεις για τη δήλωση του μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020, και πάλι κατά το διάστημα 7-10 Μαΐου.

Διορθώσεις προβλέπονται και στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος έχει τεθεί σε αναστολή από μια επιχείρηση, παρέχει όμως μισθωτή εργασία και σε άλλον εργοδότη, για τις οποίες δεν έχει δηλωθεί σε αναστολή και δεν έχουν χαρακτηριστεί ως μη ισχύουσες. Βασική προϋπόθεση είναι οι δηλωμένες εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης αθροιστικά να μην ξεπερνούν το 30% των συνολικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για όλες τις ενεργές θέσεις εργασίας από 15/3/2020 έως 20/4/2020. Η δήλωση υποβάλλεται από 8 έως 12 Μαΐου και οι πληρωμές θα γίνουν 14-15/5.

• Ειδικές κατηγορίες. Τέλος, οι περίπου 160.000 μισθωτοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως οικοδόμοι και καλλιτέχνες, θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με ειδικό έντυπο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr από τη Δευτέρα 11/5/2020 έως και την Κυριακή 17/5/2020. Οι πληρωμές των 800 ευρώ προγραμματίζονται σε δύο φάσεις, 13-14 και 18-19 Μαΐου.