ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια 7 δισ. ευρώ με κρατική εγγύηση

Δάνεια 7 δισ. ευρώ με κρατική εγγύηση

Μέσα από την ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, την αύξηση των πόρων του αναπτυξιακού νόμου και την ενίσχυση των στρατηγικών επενδύσεων φιλοδοξεί η κυβέρνηση να παρέχει ρευστότητα με αναπτυξιακή όμως χροιά στην πραγματική οικονομία. Το πακέτο μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση, που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης και πρόκειται να εξειδικεύσει σήμερα μαζί με τον αρμόδιο υφυπουργό Γιάννη Τσακίρη, περιλαμβάνει τα εξής:

• Εναρξη του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στις αρχές Ιουνίου ύψους 2 δισ. ευρώ, το οποίο με τη μόχλευση αναμένεται να φτάσει τα 7 δισ. ευρώ. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας θα εγγυάται –κατά 80%- το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων. Η εγγύηση θα αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

• Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών για έργα σε ενέργεια, κυκλική οικονομία και κρίσιμες υποδομές ύψους 400 εκατ. ευρώ με αναμενόμενη μόχλευση έως 3 δισ. ευρώ.

• Δημιουργία πιλοτικού προγράμματος συνεπενδύσεων επιχειρηματικών αγγέλων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ύψους 30 εκατ. ευρώ.

• Δημιουργία project preparation facility για συντονισμό και χρηματοδότηση ωρίμανσης μεγάλων και στρατηγικών έργων υποδομής ύψους 50 εκατ. ευρώ.

• Πρόγραμμα soft financing για νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ.

• Αύξηση δημόσιας συμμετοχής στο EquiFund.

• Συγχρηματοδότηση (δάνεια) μαζί με πιστωτικά ιδρύματα σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας ύψους 400 εκατ. ευρώ.

• Συνεπενδυτικό κεφάλαιο για επιχειρηματικές συμμετοχές με στόχο την προσέλκυση ξένων θεσμικών επενδυτών και επομένως τη χρηματοδότηση γρήγορα αναπτυσσόμενων ελληνικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 100 εκατ. ευρώ.

• Πρόσθετη ενίσχυση ύψους 2,7 δισ. ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόμου. Με βάση αυτή την εξέλιξη αναμένεται να εγκριθούν περίπου 2.000 επενδυτικά σχέδια αντί για 600. Σημειώνεται εδώ ότι, όπως ανέφερε χθες ο κ. Γεωργιάδης, μετά τις 31 Ιουλίου, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών επιχειρήσεων», θα ξεκινήσει αμέσως νέος κύκλος ένταξης επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό.

• Εγκριση από τον Μάρτιο τεσσάρων έργων ΣΔΙΤ (συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) ύψους 365 εκατ. ευρώ και δημοπράτηση τον Ιούνιο οκτώ νέων έργων ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ. Οι εταιρείες που θα συμμετέχουν σε αυτά τα έργα ΣΔΙΤ θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε φθηνή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ακόμη ότι προς έγκριση βρίσκονται έως το τέλος του χρόνου στρατηγικές επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ. Μένει, βεβαίως, να δούμε ποιοι επενδυτικοί φορείς, υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων που δημιούργησε η πανδημία, θα παραμείνουν πιστοί στο αρχικό επενδυτικό τους πλάνο.