ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης των επιχειρήσεων

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης των επιχειρήσεων

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σχεδιάζει για το αμέσως επόμενο διάστημα το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάκαμψη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από το lockdown. Τα εργαλεία αυτά αφορούν τόσο στρατηγικού χαρακτήρα για την εθνική οικονομία επιχειρήσεις όσο και πολύ μικρές.

Οι τελευταίες, μάλιστα, αναμένεται να επωφεληθούν κυρίως από την εφαρμογή του θεσμού των μικροπιστώσεων, καθώς σήμερα έχουν δυσκολότερη πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση. Σχετικό νομοσχέδιο επεξεργάζονται τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και αναμένεται να κατατεθεί το προσεχές διάστημα προς ψήφιση στη Βουλή.

Οπως επισήμανε ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, οι τράπεζες δεν θα χορηγούν μικροπιστώσεις, καθώς το εργαλείο αυτό σημαίνει δανειοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις.

Η τελευταία εκκρεμότητα για την ολοκλήρωση του σχεδίου νόμου είναι αυτή που αφορά την εποπτεία των ιδρυμάτων και φορέων που θα χορηγούν μικροπιστώσεις. Το μέγιστο όριο πίστωσης που θα χορηγείται είναι 25.000 ευρώ, βάσει και των σχετικών κοινοτικών κανόνων.

Τα πιο άμεσα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι τα ακόλουθα:

• Ταμείο Εγγυοδοσίας. Αναμένεται να λειτουργήσει έως τις αρχές Ιουνίου και θα εγγυάται το 80% των δανείων των εταιρειών. Το πρόγραμμα αυτό υπολογίζεται να κινητοποιήσει 7 δισ. ευρώ και θα αφορά και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα και του τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών.

• Ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών 400 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια άλλων 600 εκατομμυρίων ευρώ και θα χρηματοδοτήσει έργα ενεργειακά, κυκλικής οικονομίας και κρίσιμων υποδομών.

• Soft Finance για τις νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για μια επιστρεπτέα ενίσχυση ύψους 100 εκατ. ευρώ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

• Project Preparation Facility. Πρόκειται για δομή συντονιστική και χρηματοδοτική, έτσι ώστε να ωριμάζει πολύ γρήγορα μεγάλα έργα υποδομής και αυτά να μπαίνουν στη σειρά για δημοπράτηση και κατασκευή. Ο προϋπολογισμός είναι 50 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί κατά πάσα πιθανότητα από κοινοτικούς πόρους.

• Πρόγραμμα επιχειρηματικών αγγέλων για ενίσχυση των επενδύσεων ιδιωτών σε μικρές εταιρείες με δυναμική. Θα χρηματοδοτηθεί με 30 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους και αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικά 60 εκατ. ευρώ.

• Ταμείο συνεπενδύσεων για ξένους θεσμικούς επενδυτές, με πόρους 100 εκατ. ευρώ, το οποίο θα συνεπενδύει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών.

• Φορολογικά κίνητρα σε επιχειρηματικούς αγγέλους. Το 50% του ποσού που θα επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων που θα συσταθεί, θα αφαιρείται από το φυσικό πρόσωπο. Το κάθε φυσικό πρόσωπο θα μπορεί ανά έτος να επενδύει έως 300.000 ευρώ συνολικά – 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση και μέχρι 3 επιχειρήσεις.