ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία ιδιοκτητών – εμπόρων για μείωση ενοικίων ώς το τέλος 2020

Συμφωνία ιδιοκτητών – εμπόρων για μείωση ενοικίων ώς το τέλος 2020

Κοινή πρόταση για την παράταση της μείωσης των ενοικίων στα εμπορικά καταστήματα κατέθεσαν χθες ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Σε μια προσπάθεια να επιμεριστούν οι απώλειες λόγω της πανδημίας και της ύφεσης που έχει δημιουργηθεί, οι θεσμικοί φορείς που εκπροσωπούν τους καταστηματάρχες του κέντρου της Αθήνας και τους ιδιοκτήτες ακινήτων, προτείνουν την οικειοθελή μείωση των επαγγελματικών μισθωμάτων μέχρι του ποσοστού του 40% και μέχρι το τέλος του 2020. Ωστόσο, θέτουν ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της λύσης αυτής, τη θεσμοθέτηση από την κυβέρνηση της παράτασης ισχύος του μέτρου της επιστροφής φόρου 30% για όσους ιδιοκτήτες επιλέξουν να προβούν στην παραπάνω μείωση, σε συνεννόηση με τους μισθωτές τους. Πρόκειται για το βασικό μέτρο περιορισμού της ζημίας για τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι επλήγησαν από τη μέχρι σήμερα υποχρεωτική μείωση των ενοικίων κατά 40%.

Σύμφωνα με τον κ. Στρ. Παραδιά, πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, «είχαμε έναν εξαντλητικό διάλογο με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών και καταλήξαμε ότι πρέπει να συστήσουμε στα μέλη μας να τα βρουν μεταξύ τους. Εφόσον αυτό συμβεί, θα πρέπει και οι ιδιοκτήτες να έχουν το κίνητρο που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα στις υποχρεωτικές μειώσεις, δηλαδή της επιστροφής του 30% της ζημίας ως συμψηφισμό με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις τους. Αυτή την πρόταση καταθέσαμε στον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη και πιστεύουμε ότι θα την κάνει αποδεκτή, καθώς δεν ζητούμε κάτι διαφορετικό απ’ ό,τι ίσχυσε μέχρι σήμερα».

Με τη σειρά του, ο κ. Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος του ΕΣΑ, σημείωσε ότι «βιώνουμε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Για να την ξεπεράσουμε πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Ζητούμε μια δίκαιη μοιρασιά της ζημίας, καθώς για να στηριχθούν οι εμπορικές επιχειρήσεις πρέπει να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα. Με την πρόταση που καταθέτουμε, θα στηριχθούν αντίστοιχα και οι ιδιοκτήτες που θα συναινέσουν στη μείωση των ενοικίων. Για εμάς είναι σημαντικό η κάθε συμφωνία να είναι μέχρι το τέλος του 2020, καθώς αισιοδοξώ ότι το 2021 θα δούμε ξανά μια θετική οικονομική επίδοση και τους ιδιοκτήτες να εισπράττουν ξανά τα ποσά για τα οποία είχαν αρχικά συμφωνήσει».