ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατά 1 δισ. ευρώ ενίσχυσαν το ΑΕΠ οι ιδιωτικοποιήσεις

Κατά 1 δισ. ευρώ ενίσχυσαν το ΑΕΠ οι ιδιωτικοποιήσεις

Κατά περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως, από το 2011 έως και το 2019, ενίσχυσαν το ΑΕΠ της χώρας οι ιδιωτικοποιήσεις που πραγματοποίησε το ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που παρουσιάστηκε την Τετάρτη. Την ίδια περίοδο, η μέση επίδραση στην αγορά εργασίας πλησίασε τους 20.000 πλήρως απασχολουμένους, με σημαντικό μέρος του αποτυπώματος των ιδιωτικοποιήσεων να προέρχεται από επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο της οικονομίας. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, υπολογίζεται ότι πάγιες επενδύσεις της τάξεως των 5,6 δισ. ευρώ που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα από το 2011 έως και το β΄ τρίμηνο του 2019 μπορούν να αποδοθούν στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι σε κάθε 1 ευρώ αρχικών εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις αντιστοιχούν κατά μέσον όρο 1,02 ευρώ πάγιων επενδύσεων στο σύνολο της οικονομίας.

Οι επιδράσεις από τις ιδιωτικοποιήσεις δεν περιορίζονται στο χρονικό διάστημα που ολοκληρώνεται κάθε συναλλαγή, αλλά εκτείνονται χρονικά στο μέλλον και σε πολλές περιπτώσεις ενισχύονται διαχρονικά με αποτέλεσμα να ενισχύεται σημαντικά η οικονομική δραστηριότητα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις από τους νέους διαχειριστές των περιουσιακών στοιχείων, ενώ αλλάζει και το επιχειρηματικό υπόδειγμα διαχείρισης, συχνά και με την υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Τέλος, μέσω των διασυνδέσεων με άλλες παραγωγικές διαδικασίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, η αυξημένη δραστηριότητα λόγω ιδιωτικοποίησης επιφέρει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για το ΑΕΠ, την απασχόληση και τα δημοσιονομικά έσοδα της χώρας. Οπως σημείωσε, κατά την παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ, ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, οι ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι μόνο μέσο αύξησης των δημόσιων εσόδων αλλά και εργαλείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Αρης Ξενόφος είπε ότι η κρίση δεν επέτρεψε στον οργανισμό να υλοποιήσει τον σχεδιασμό του με τον δυναμισμό που είχε ξεκινήσει. Ωστόσο, τα τρία ενεργειακά έργα της ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας και της υποθαλάσσιας αποθήκης Καβάλας, όπως και η Εγνατία Οδός και οι λιμένες Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ηγουμενίτσας θα στηρίξουν τον ρόλο της Ελλάδας ως προορισμού κεφαλαίων.