ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα επιδότησης δόσεων στεγαστικών για εννέα μήνες

Πρόγραμμα επιδότησης δόσεων στεγαστικών για εννέα μήνες

Στην επιδότηση των δόσεων στεγαστικών δανείων με ποσά από 300 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τον εάν αυτά εξυπηρετούνται ή όχι, προχωράει η κυβέρνηση με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Το νέο πρόγραμμα «Γέφυρα» θα έχει διάρκεια 9 μηνών και όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, τον προσεχή Αύγουστο αναμένεται να ανοίξει η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα δέχεται αιτήσεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. «Σήμερα έχουμε το πρόγραμμα “Γέφυρα” που επιδοτούμε για πρώτη φορά επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία».

Σύμφωνα με τη διάταξη, επιδοτείται το 90% της μηνιαίας δόσης όσων πολιτών πλήττονται από την υγειονομική κρίση και εξυπηρετούν κανονικά τα τραπεζικά δάνεια με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα, η μέγιστη επιδότηση περιορίζεται στα 500 ευρώ, ενώ για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό (με σκοπό να αποτραπεί αυτός) η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ. Σημειώνεται ότι για κάθε αίτηση που υποβάλλεται από λογιστή ή δικηγόρο, ή γενικότερα τον σύμβουλο του δανειολήπτη, προβλέπεται αποζημίωση ύψους 250 ευρώ, την οποία θα λαμβάνει από το πιστωτικό ίδρυμα. Το ανωτέρω ποσό θα καταβάλλεται ανά αίτηση.

Δικαιούχοι είναι:

• Φυσικά πρόσωπα, εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους.

• Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους.

• Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το β΄ τρίμηνο 2020 σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2019).

• Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

• Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-Εργασία».

• Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Τα κριτήρια

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το α΄ τρίμηνο, κατά 80% το β΄ τρίμηνο και κατά 70% το γ΄ τρίμηνο. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι:

• Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

• Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα.

• Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 57.000 ευρώ (οικογένεια με τρία παιδιά). Σημειώνεται ότι τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη.

• Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ.

• Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα: επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το α΄ τρίμηνο, κατά 70% το β΄ τρίμηνο και κατά 60% το γ΄ τρίμηνο. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας:

• Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

• Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

• Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ.

• Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ.

• Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό, με σκοπό να αποτραπεί αυτός, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το α΄ τρίμηνο, κατά 50% το β΄ τρίμηνο και κατά 30% το γ΄ τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις είναι:

• Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

• Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.

• Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 36.000 ευρώ.

• Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ και η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.