ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Ελλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών τον Μάιο – Βουτιά στις τουριστικές εισπράξεις

ΤτΕ: Ελλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών τον Μάιο – Βουτιά στις τουριστικές εισπράξεις

Έλλειμμα κατέγραψε το ισοζύγιο πληρωμών τον Μάιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, καθώς οι τουριστικές εισπράξεις σημείωσαν βουτιά λόγω των περιοριστικών μέτρων εντός και εκτός της χώρας για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) την Τρίτη.

Το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 0,914 δισ. ευρώ τον Μάιο έναντι πλεονάσματος 0,27 δισ. τον ίδιο μήνα του 2019, ανέφερε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα έσοδα από τον τουρισμό, βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ήταν μόλις 13 εκατ. ευρώ έναντι 1,56 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Οι εισπράξεις από τον τουρισμό στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου εμφάνισαν μείωση 78,5%.

Οι αφίξεις των τουριστών εξαιτίας των περιορισμών στις μετακινήσεις λόγω της πανδημίας, ήταν μειωμένες κατά 63,8%.

Μόνον τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι τουριστικές αφίξεις κατέγραψαν πτώση κατά 97,7% και τα τουριστικά έσοδα κατά 99,2%.

Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξηθεί κατά 706 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το πεντάμηνο του 2019 και να διαμορφωθεί στα 5,6 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τις εξαγωγές. Οι εξελίξεις των εξαγωγών και εισαγωγών αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις των εξαγωγών και εισαγωγών καυσίμων αντίστοιχα. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 4,1% σε τρέχουσες τιμές (3,6% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11,6% (11,1% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά το ήμισυ, λόγω της επιδείνωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων και κυρίως του ταξιδιωτικού. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 63,8% και 78,5% αντίστοιχα. Όσον αφορά το ισοζύγιο μεταφορών, το πλεόνασμά του περιορίστηκε κατά 20,4%.

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα) αυξήθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 14,7 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η μείωση των υποχρεώσεών τους έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 7,4 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Ακολουθούν τα στοιχεία:

Ισοζύγιο πληρωμών   2020    2019
Ιανουάριος                -1,291  -1,183
Φεβρουάριος            -1,138  -1,015
Μάρτιος                    -1,106  -1,538
Απρίλιος                   -1,133  -1,397
Μάιος                        -0,914  +0,270

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ