ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μέτρα δεν λύνουν τα διαρθρωτικά προβλήματα της νομισματικής ένωσης

Τα μέτρα δεν λύνουν τα διαρθρωτικά προβλήματα της νομισματικής ένωσης

Τα μέτρα που ελήφθησαν στην Ευρωζώνη για τη διαχείριση της πανδημίας δεν αντιμετωπίζουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της νομισματικής ένωσης, σημειώνει ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας σε άρθρο του στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt.

Ο Ελληνας κεντρικός τραπεζίτης υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα διδάγματα από την τρέχουσα κρίση, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική.

«H πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) έφερε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στη Ζώνη του Ευρώ αντιμέτωπους με μια διαταραχή πρωτοφανών διαστάσεων. Και όπως και στην περίπτωση προηγούμενων προκλήσεων για την ευρωπαϊκή συνοχή –π.χ. η συναλλαγματική κρίση στα τέλη του 1992 και η κρίση δημόσιου χρέους το 2012– οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανταποκρίθηκαν με έναν πρώτο γύρο μέτρων που μειώνουν δραστικά τις επιπτώσεις της διαταραχής. Τα μέτρα πολιτικής που υιοθέτησε η ΕΚΤ συνέβαλαν στη διατήρηση ευνοϊκών χρηματοδοτικών συνθηκών, στηρίζοντας τη ροή πιστώσεων στην οικονομία. Οι εθνικές δημοσιονομικές αρχές επίσης παρενέβησαν για να συγκρατήσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ανεργία. Πρόσθετες πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί σε επίπεδο Ε.Ε.», αναφέρει ο κ. Στουρνάρας.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη σύσταση του Ταμείου Ανάκαμψης, με κονδύλια –επιχορηγήσεις και δάνεια– ύψους 750 δισ. ευρώ, ο διοικητής της ΤτΕ εκτιμά πως «θα εξασφαλίσει κρίσιμης σημασίας πόρους για τη στήριξη της ανάκαμψης, ενώ παράλληλα αποτελεί μία επιπλέον ένδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

Σημειώνει δε, πως είναι σημαντικό ότι η αρχική πρόταση δεν αποδυναμώθηκε ουσιωδώς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ότι το πακέτο κατά το μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από επιχορηγήσεις επενδύσεων και σε μικρότερο βαθμό από δάνεια γιατί «τυχόν ουσιώδης αποδυνάμωση της αρχικής πρότασης θα αποδυνάμωνε αντίστοιχα και την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας».

Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων δεν πρέπει να σταματήσουν σε αυτά, καθώς πρόκειται για μέτρα προσωρινού χαρακτήρα. «Δεν αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές αδυναμίες της νομισματικής ένωσης. Οπως και σε προηγούμενες κρίσεις, η Ζώνη του Ευρώ θα πρέπει να αξιοποιήσει τα διδάγματα από τη σημερινή συγκυρία για να δημιουργήσει μια πιο ανθεκτική αρχιτεκτονική.

Αυτό σημαίνει ότι όσες κινήσεις έχουν ήδη γίνει προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ολοκληρωθούν και θα πρέπει επίσης να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες.

Η ανάγκη να ολοκληρωθεί η τραπεζική ένωση με τη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων, έχει καταστεί ακόμη πιο επιτακτική. Η τρέχουσα ύφεση θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών. Ως εκ τούτου, θα χρειαστούν περαιτέρω δράσεις στον τραπεζικό τομέα, π.χ. αξιοποίηση των εταιρειών διαχείρισης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων», λέει ο κ. Στουρνάρας και καταλήγει: «Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της ΟΝΕ πραγματοποιήθηκαν αποφασιστικά βήματα προς μια πληρέστερη νομισματική ένωση κάθε φορά που διαφαίνονταν ατέλειες στον αρχικό σχεδιασμό της. Από αυτή την άποψη, η παρούσα κρίση δεν διαφέρει από τα προηγούμενα επεισόδια.

Η κρίση δημόσιου χρέους πριν από δέκα χρόνια οδήγησε σε μια σειρά σημαντικών βελτιώσεων στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, όπως η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης. Ωστόσο, παρά την πρόοδο αυτή, το εγχείρημα της ΟΝΕ παραμένει ανολοκλήρωτο».