Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

3' 56" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

• Aπαλλαγή ΦΠΑ στις ανεγέρσεις και βελτιώσεις ξενοδοχειακών μονάδων: Απαλλαγή από ΦΠΑ μπορεί να ζητηθεί υπό προϋποθέσεις στα τιμολόγια δαπανών κατασκευαστικών εργασιών ξενοδοχείων, δίνοντας σημαντική ταμειακή διευκόλυνση. Συγκεκριμένα, ισχύουν αναλογικά και για τις σχετικές προσθήκες και βελτιώσεις οι ευνοϊκές προβλέψεις παλαιάς εγκυκλίου του 1987, για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εν γένει εξοπλισμού (καταβολή του φόρου από τον ίδιο τον επενδυτή, με την επόμενη περιοδική δήλωση). Προϋπόθεση είναι η κατασκευή, η ανέγερση ή ο εκσυγχρονισμός της ξενοδοχειακής μονάδας να γίνεται επί ακινήτου που ανήκει είτε κατά κυριότητα στην υποκείμενη στον φόρο επιχείρηση είτε αυτή να έχει οποιαδήποτε έννομη σχέση επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) ετών.

• Συνήθης διαμονή κατοίκου εξωτερικού στην Ελλάδα: Για τα πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και βρίσκονταν στην Ελλάδα για το διάστημα από 18 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2020, το διάστημα αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας (δηλαδή αναφορικά με τις 183 ημέρες παραμονής στην Ελλάδα σε διάστημα 12μήνου). Για το διάστημα πριν από την 18η Μαρτίου ή από την 15η Ιουνίου 2020 και μετά θα εξετάζεται ανά περίπτωση η τυχόν λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και αδυναμίας μετακίνησης (Ε2113/2020).

• Αφορολόγητες οι δωρεές χρηματικών ποσών για απόκτηση πρώτης κατοικίας, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το αφορολόγητο: Με το υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 10%, για γονικές παροχές χρηματικών ποσών που προορίζονται για την αγορά πρώτης κατοικίας. Αντίθετα πλέον προβλέπεται υπαγωγή στη σχετική κλίμακα (10% μόνο άνω των 600.000 ευρώ), με δυνητικό φορολογικό όφελος που μπορεί να ξεπεράσει τις 40.000 ευρώ. Προϋπόθεση αποτελεί η γονική παροχή χρημάτων να γίνεται για την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου, που πληροί τις προϋποθέσεις απαλλαγής πρώτης κατοικίας.

• Απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς επί της κινητής περιουσίας Ελλήνων υπηκόων του εξωτερικού: Κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή υπόκειται σε φόρο κληρονομιάς στην Ελλάδα, εφόσον ο κληρονομούμενος είναι Ελληνας υπήκοος, ανεξαρτήτως κατοικίας, ή αλλοδαπός με κατοικία στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεν επιβάλλεται ο φόρος στην, ευρισκόμενη στην αλλοδαπή, κινητή περιουσία Ελληνα υπηκόου σε περίπτωση που αυτός είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή για 10 τουλάχιστον συναπτά έτη. Η απαλλαγή καταλαμβάνει χρήματα, κοσμήματα, έπιπλα, τίτλους κινητών αξιών αλλά και απαιτήσεις, σήματα κ.ά. Τα κληρονομιαία κινητά πράγματα που βρίσκονται στην αλλοδαπή θα πρέπει να περιληφθούν στη δήλωση φόρου κληρονομιάς και ο κληρονόμος θα πρέπει να αποδείξει ότι ο κληρονομούμενος είχε 10 συναπτά έτη εγκατάστασης στο εξωτερικό.

• Επέκταση απαλλαγής και στον φόρο δωρεάς για Ελληνες υπηκόους του εξωτερικού: Σύμφωνα με το υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο, επεκτείνεται και στον φόρο δωρεάς (ανεξαρτήτως βαθμού συγγενείας) η απαλλαγή που ισχύει για τον φόρο κληρονομιάς της κινητής περιουσίας Ελληνα υπηκόου που κατοικούσε στο εξωτερικό για 10 τουλάχιστον συναπτά έτη. Μάλιστα, η απαλλαγή στην περίπτωση των δωρεών ισχύει ακόμη και αν ο Ελληνας υπήκοος μετεγκαταστάθηκε στην Ελλάδα αλλά για διάστημα που δεν ξεπερνάει τα 5 έτη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται η μόνιμη εγκατάσταση του δωρητή στην αλλοδαπή για το διάστημα των 10 ετών τουλάχιστον πριν από τη σύσταση της δωρεάς, ότι η δωρούμενη κινητή περιουσία έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό (και όχι απλώς να βρίσκεται κατατεθειμένη σε πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ. του εξωτερικού) και, σε περίπτωση μετεγκατάστασης του δωρητή στην Ελλάδα, ότι δεν έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την παραμονή του στο εξωτερικό. Δεν περιλαμβάνονται στην απαλλαγή αυτή περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.

• Φόρος κληρονομιάς στα ακίνητα: Ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει είτε σε Ελληνες υπηκόους είτε σε αλλοδαπούς, υπόκειται σε φόρο κληρονομιών στην Ελλάδα. Αντίθετα, δεν επιβάλλεται φόρος κληρονομιών σε ακίνητη περιουσία Ελληνα υπηκόου, η οποία βρίσκεται στην αλλοδαπή. Σε αυτή την περίπτωση, φόρο κληρονομιών επιβάλλει, κατά κανόνα, το κράτος εντός της επικράτειας του οποίου βρίσκεται το ακίνητο. Ωστόσο, σε ορισμένα κράτη δεν προβλέπεται φόρος κληρονομιάς ή άλλος παρόμοιος φόρος, μεταξύ των οποίων είναι η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Εσθονία, η Σλοβακία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και το Χονγκ Κονγκ.

• Φόρος κληρονομιάς στα κινητά πράγματα: Κινητή περιουσία η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο κληρονομιάς στην Ελλάδα, είτε ανήκε σε Ελληνα υπήκοο είτε σε αλλοδαπό. Ενδεικτικά, θεωρείται ότι βρίσκονται στην Ελλάδα οι μετοχές, οι ιδρυτικοί τίτλοι και τα εταιρικά μερίδια των κάθε μορφής εταιρειών που εδρεύουν στην Ελλάδα καθώς επίσης και η επωνυμία, ο τίτλος και η φήμη επιχείρησης ή επαγγέλματος που ασκούνται στην Ελλάδα. 

• Φορολόγηση των δικαιούχων ποσών από ασφάλεια ζωής: Διαφορετική είναι η μεταχείριση ποσών από ασφάλεια ζωής που λαμβάνουν κληρονόμοι ασφαλισμένου, ανάλογα με το αν κατονομάζονται ή όχι στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στην πρώτη περίπτωση προκύπτει δωρεά αιτία θανάτου, φορολογούμενη αυτοτελώς (10%, 20%, 40%) ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας, ενώ στη δεύτερη προκύπτει κληρονομιά, η οποία φορολογείται με κλίμακες περιλαμβάνουσες αφορολόγητο όριο.

Πηγή: Grant Thornton

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή