ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλήρης κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για όσους εντάσσονται στη «Συν-Εργασία»

Πλήρης κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για όσους εντάσσονται στη «Συν-Εργασία»

Την αύξηση της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών στο 100% για όσους εργαζομένους εντάσσονται στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» από τον Ιούλιο έως και τις 15 Οκτωβρίου που λήγει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και την επέκταση της δυνατότητας αναστολής συμβάσεων στους κλάδους του τουρισμού και των μεταφορών, όπως είχε εξαγγελθεί πριν από περίπου ένα μήνα, προβλέπει τροπολογία-σκούπα που περιελήφθη στον νόμο του υπουργείου Οικονομικών, που ψηφίστηκε χθες. Με την ίδια τροπολογία αυξάνεται η προσωρινή σύνταξη σε όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις συνταξιοδότησης από το 2016 και μετά, δίνεται η δυνατότητα προπληρωμής του εφάπαξ σε δικαιούχους κύριας σύνταξης και παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Αναλυτικά, η τροπολογία ορίζει τα εξής:

• Καταβάλλεται, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020, από τον κρατικό προϋπολογισμό, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι που υπάγονται στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» δεν απασχολούνται. Σήμερα, για τον μήνα Ιούλιο το συγκεκριμένο ποσοστό ορίζεται σε 60%.

• Προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.9.2020 καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές: Α) για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ και είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους 2019, β) για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.

• Παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των κλάδων του τουρισμού και των μεταφορών να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που πραγματοποιήθηκε κατ’ εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων που αφορούν την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της υπό ψήφιση διάταξης, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Αύξηση της προσωρινής σύνταξης. Αυξάνεται από 50% σε 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου και σε ποσοστό 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της αίτησης συνταξιοδότησης, το ύψος της προσωρινής σύνταξης που μπορεί να καταβληθεί σε μισθωτούς και σε αυτοτελώς απασχολουμένους, ελεύθερους επαγγελματίες και ασφαλισμένους στον τέως ΟΓΑ, αντίστοιχα.

Στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου εργασία, καταβάλλεται προσωρινή σύνταξη από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου και εφεξής μειωμένη κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητά τους αυτή.

Αυξάνεται επίσης από 50% σε 70% το ύψος της προσωρινής σύνταξης που δύναται να καταβληθεί σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.

Θεσπίζεται μεταβατική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία τα παραπάνω ισχύουν και για όσους έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης από τις 13.5.2016 και εφεξής.