ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοικτά όλες τις Κυριακές τα καταστήματα σε Πλάκα, Μοναστηράκι, Ακρόπολη

Ανοικτά όλες τις Κυριακές τα καταστήματα σε Πλάκα, Μοναστηράκι, Ακρόπολη

Ανοικτά όλες τις Κυριακές του χρόνου θα μπορούν να είναι τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη κεντρικού τομέα Αθηνών Γιώργου Δημόπουλου, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι σήμερα, τα καταστήματα στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι και στην Ακρόπολη, περιοχές έντονου τουριστικού ενδιαφέροντος, μπορούσαν βάσει νόμου να λειτουργήσουν προαιρετικά τις Κυριακές από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου.

Με την τελευταία απόφαση οι εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές θα μπορούν να λειτουργήσουν όλες τις Κυριακές του έτους, δηλαδή και τους μήνες από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετική διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς και θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο του επόμενου έτους, δηλαδή το 2021. Οπως αναφέρει το σχετικό ΦΕΚ, η συγκεκριμένη απόφαση μπορεί να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται τον Δεκέμβριο, ενώ σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση, μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη.

Τέσσερις είναι οι λόγοι που συνεκτιμήθηκαν για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση, κατόπιν και σχετικής διαβούλευσης των αρμόδιων φορέων. Συγκεκριμένα, θεωρήθηκε, πρώτον, ότι η παραδοσιακή αγορά της Πλάκας αποτελεί στην πραγματικότητα την «παλιά πόλη της Αθήνας», όπως οριοθετείται στο πολεοδομικό διάταγμα (Δ΄ 1329/1993), όπου στο άρθρο 1 οριοθετείται ακριβώς η περιοχή της παλιάς αγοράς, που περιλαμβάνει την Πλάκα, το Μοναστηράκι και την Ακρόπολη. Επίσης, η απόφαση αναφέρει, κατά δεύτερον, ότι, σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, η «παλιά πόλη» παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού ενώ τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν με ειδικό ωράριο. Tρίτον, τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται στα σημεία της παραδοσιακής αγοράς της Αθήνας (Πλάκα-Μοναστηράκι-Ακρόπολη) στηρίζονται αποκλειστικά στον εισερχόμενο τουρισμό και η λειτουργία τους δεν περιορίζεται στις ημέρες της τυπικής λειτουργίας των καταστημάτων, δηλαδή Δευτέρα έως Σάββατο. Τέλος, στην περιοχή δραστηριοποιούνται κυρίως μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις και απασχολούν ως προσωπικό μόνιμους συνεργάτες.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, αποφασίστηκε ότι στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (Πλάκα-Μοναστηράκι-Ακρόπολη) επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 16 ν. 4177/2013 και όλες τις άλλες Κυριακές, πλέον εκείνων που ορίζονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου, δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαβούλευση των εμπλεκόμενων μερών διεξήχθη στα γραφεία του αντιπεριφερειάρχη κεντρικού τομέα στις 10 Ιουλίου 2020 και τα άτυπα πρακτικά υπεγράφησαν από όλους τους παρευρισκομένους, και συγκεκριμένα από τον επιχειρησιακό προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας, από εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Καταστημάτων, από τον αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, από τον εκπρόσωπο των καταστηματαρχών Πλάκας και από την προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.