ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κάμψη 8,8% των νέων παραγγελιών στη βιομηχανία, τον Ιούνιο

Μείωση 8,8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη
Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός
Ιουνίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη

του Ιουνίου 2011, έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ο
μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2011-Ιουνίου 2012, σε
σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2010-Ιουνίου
2011, παρουσίασε μείωση κατά 6,8%, έναντι αύξησης 5,5% που
σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων
δωδεκαμήνων.


www.kathimerini.gr