ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μαχαίρι» και το 2013 στη χρηματοδότηση των ΜΚΟ

«Μαχαίρι» θα μπει και το 2013 στη χρηματοδότηση των Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (ΜΚΟ) και άλλων συλλογικών φορέων από τον κρατικό
προϋπολογισμό, καθώς επίσης και στην καταβολή επιχορηγήσεων και
εισφορών συνδρομών σε διεθνείς οργανισμούς και άλλες οντότητες του
εξωτερικού.

Αυτό προκύπτει από δύο επιστολές που απέστειλε ο υπουργός
αναπληρωτής Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στους συναδέλφους του
στην κυβέρνηση, ενόψει της κατάρτισης του σχεδίου του
προϋπολογισμού για το 2013. Το υπουργείο Οικονομικών θέλει να
σταματήσει εν τη γενέσει τους τα σχετικά αιτήματα των άλλων
υπουργείων και αναφέρει στις επιστολές ότι στόχος είναι η εξάντληση
των περιθωρίων περιστολής και ο διαχρονικός εξορθολογισμός της
δημόσιας δαπάνης που αφορά στη χρηματοδότηση. Ο κ. Σταϊκούρας
επισημαίνει, επίσης, ότι είναι «ισχυρή η βούληση της κυβέρνησης για
προώθηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας
και αταλάντευτη η εφαρμογή της». Σημειώνεται ότι η κίνηση αυτή
αποτελεί συνέχεια των εντολών του πρωθυπουργού για περικοπή των
δαπανών για τις ΜΚΟ εφέτος.

Ειδικότερα, στις δύο επιστολές αναφέρονται τα εξής:

– Εν όψει της κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού του 2013 και σε
συνέχεια των σχετικών αιτημάτων των υπουργείων, που αφορούν την
καταβολή επιχορηγήσεων, εισφορών και συνδρομών σε διεθνείς
οργανισμούς και άλλες οντότητες του εξωτερικού (αντίστοιχα για τις
ΜΚΟ και τους άλλους συλλογικούς φορείς), παρακαλώ όπως μας
ενημερώσετε για τα ακόλουθα ζητήματα:

– Τον πλήρη κατάλογο των οργανισμών και λοιπών οντοτήτων
(αντίστοιχα ΜΚΟ και άλλων συλλογικών φορέων), που χρηματοδοτούνται
από το υπουργείο σας, καθώς και το ύψος των αντίστοιχων
δαπανών.

– Ποιες εκ των δαπανών αυτών αποτελούν νομική υποχρέωση της χώρας
μας (αντίστοιχα για τις ΜΚΟ, νομική υποχρέωση του Δημοσίου).

– Ποιες εκ των ανωτέρω δαπανών κρίνονται από την πλευρά σας ως
απολύτως αναγκαίες.

Στόχος είναι η εξάντληση των περιθωρίων περιστολής και ο
εξορθολογισμός της σχετικής δαπάνης, στο πλαίσιο της κοινής μας
βούλησης για προώθηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής
και πειθαρχίας.


www.kathimerini.gr