ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπογράφτηκε η «Συμφωνία Συμβιβασμού» της Siemens με το Ελληνικό Δημόσιο

Υπεγράφη από τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, η «Συμφωνία
Συμβιβασμού» μεταξύ της Ελλάδας και των εταιριών Siemens AG και
Siemens Α.Ε., με βάση τη σχετική εξουσιοδότηση που έχει παράσχει η
Βουλή. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το τελικό κείμενο της
Συμφωνίας που υπεγράφη, δεν έχει καμία διαφοροποίηση από το σχέδιο
Συμφωνίας, που ενέκρινε η Βουλή, ενώ η ενυπόγραφη Συμφωνία θα
διαβιβαστεί στη Βουλή για ενημέρωση.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, από τη συγκεκριμένη
συμφωνία προκύπτουν:

1. 80 εκατ. ευρώ, για τον συμψηφισμό ισόποσων απαιτήσεων της
SIEMENS, που αυτή έχει έναντι διαφόρων δημοσίων φορέων, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται νοσοκομεία, η ΕΡΓΟΣΕ κ.λπ.

2. 90 εκατ. ευρώ, για μια περίοδο πέντε ετών, για τη
χρηματοδότηση:

– Φορέων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και έχουν ως σκοπό την
καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος
χρήματος.

– Πανεπιστημιακών και επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων, που
αποσκοπούν στη βελτίωση της γνώσης και της εξειδίκευσης στους
τομείς της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και
της ανάπτυξης των πόλεων.

– 100 υποτροφιών κάθε έτος, για μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς
της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και της
ανάπτυξης των πόλεων μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
(ΙΚΥ).

– Ιατρικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης,
εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού αυτού) για τα δημόσια
νοσοκομεία, με έμφαση στα παιδιατρικά νοσοκομεία.

3. Επένδυση, εντός του 2012, ύψους 100 εκατ. ευρώ στη SIEMENS
Ελλάδας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη παρουσία και
δραστηριότητα της εταιρίας, η οποία απασχολεί σήμερα περισσότερους
από 600 εργαζόμενους.

4. Πραγματοποίηση επένδυσης κατασκευής νέου εργοστασίου παραγωγής
στην Ελλάδα, προϋπολογισμού άνω των 60 εκατ. ευρώ, που θα οδηγήσει
στην απασχόληση άνω των 700 ατόμων.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε από το υπουργείο, μέσω της συμφωνίας:

• Η SIEMENS θα συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στις
ελληνικές αρχές, όποτε της ζητηθεί, σε σχέση με τη συνεχιζόμενη
ανάκριση κατά φυσικών προσώπων, που έχουν εμπλακεί στην
υπόθεση.

• Αναλαμβάνει την καταβολή της νομικής δαπάνης, με την οποία έχει
επιβαρυνθεί το Δημόσιο για την υπόθεση αυτή.

• Εντάσσεται για μια περίοδο έως τριών ετών από την ημερομηνία
έναρξης της συμφωνίας, σε ένα πρόγραμμα εταιρικής συμμόρφωσης, υπό
έναν Επίτροπο που θα διορίσει το Δημόσιο.


Πηγή: ΑΜΠΕ